Contingut patrocinat
Especials 16/02/2024

T’imagines un futur junts? Et donem 5 raons

A La Salle l’alumnat és la nostra raó de ser, som conscients de la nostra responsabilitat i la nostra missió: educar humanament i cristianament els infants i joves amb sensibilitat pels més necessitats

Redacció
3 min
Alumnes d'Educació infantil impartint un taller a l'aula.

Tradició

La Salle és una institució educativa amb més de 300 anys d’història i present en 80 països. A Catalunya té 23 centres que ofereixen des del primer cicle d’Educació Infantil fins a la universitat. La tradició és sinònim de coneixement, d’experiència, de seguretat i de fidelitat.

Sabem que els que ens han confiat són els ciutadans del demà, que és l’avui, i els eduquem perquè siguin capaços de transformar el món i liderar-lo i perquè arribin al món laboral i a la vida personal preparats per afrontar amb èxit els reptes d’un món en continu canvi i evolució, dotant-los dels coneixements i les habilitats que el segle XXI demana. 

Ens trobem en un procés continu de transició.

Innovació

La innovació pedagògica és un dels trets distintius de La Salle. La capacitat de canvi i transformació forma part del nostre ADN. En diàleg amb el context, analitzant profundament la realitat i coincidint amb el debat mundial sobre l'educació, La Salle canvia el seu projecte educatiu i dona una resposta: el Nou Context d’Aprenentatge (NCA). Una proposta dissenyada per professionals referents en els camps de la pedagogia, la didàctica, la psicologia... És una resposta de la institució aprovada pels estaments competents.

Un model pedagògic i pastoral, integral i integrador que es basa en una metodologia socioconstructivista. Amb l'NCA el nostre caràcter propi impregna una resposta educativa de qualitat per complir i garantir una educació integral dels infants i joves i ajudar-los a créixer en totes les dimensions de la persona.

Alumnes d'educació infantil dibuixant a les aules de l'escola.

L'NCA transforma el procés d’ensenyament-aprenentatge: l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge i el docent deixa de ser només transmissor per passar a ser guia i mediador en aquest procés. L’aprenentatge és significatiu: s’hi apliquen eines metodològiques com el treball cooperatiu. Se centra més en aprendre que en ensenyar, forma en les habilitats toves: cooperar, comunicar, crear i tenir sentit crític. Aplica diferents tipus d’avaluació i organitza el currículum en 5 moments d’aprenentatge: seminaris, projectes, taller, acollides i tancaments. Transversalment, es fonamenta en 5 principis pedagògics: dimensió social, construcció del pensament, conducta autoregulada, ment, cos i moviment i interioritat.

L'NCA s’aplica a totes les obres educatives i etapes: EI, EP, ESO, FP, BAT, obres socioeducatives i universitat.

A La Salle formem persones

Creiem fermament en els valors que estan presents en la nostra tradició i que continuen en la nostra proposta educativa: la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.

Ajudem els infants i joves a descobrir el sentit de l’esforç, de l’assumpció del treball com a aportació valuosa a la societat.

Els hi donem la possibilitat d’assolir autonomia, originalitat, intuïció, esperit innovador i esperit crític.

Els eduquem perquè valorin la diversitat com a enriquiment, en justícia, pau i solidaritat.

Un alumne d'educació infantil pintant a l'aula.

Relació família-escola

La relació família-escola té gran valor a La Salle. Oferim espais per poder compartir i tenir experiències de la vida escolar. Les famílies són corresponsables amb el centre de l’educació dels seus fills i filles, el nostre alumnat, i entenem que la seva participació activa és positiva i necessària. Sent coherent amb aquest fet, l'NCA defineix el rol de les famílies dins el projecte.

Creiem en la relació família-docent. Es tracta d'una relació que ha de ser fluida i sistematitzada. El seguiment i l’acompanyament de l’alumne és constant, transparent i cordial, i es vetlla pels seus interessos.

Entorns segurs

L’escola ha de ser un espai on els infants i joves es trobin protegits i segurs. Un espai que aporti felicitat i tranquil·litat.

La nostra obligació és la de preservar els drets dels infants i joves que ens han confiat. Treballem fermament perquè es prenguin totes les mesures de protecció i prevenció de qualsevol fet susceptible de vulnerar algun dret. Per aconseguir-ho comptem amb protocols d’actuació en casos de situacions d’alerta relacionades amb el nostre alumnat. A més, el professorat rep formació per garantir-ho i participem en programes del departament d’Educació amb l’objectiu de certificar-nos com a centres d’entorn segur.

www.lasalle.cat

stats