Esports

El BOE concreta les mesures per a la tornada de les competicions professionals

Els partits es jugaran sense públic i a porta tancada

El BOE d'aquest dissabte ha publicat les mesures que les competicions de les lligues professionals hauran de seguir. El primer punt de l'article 41 deixa clar que la competició es podrà reprendre "quan l'evolució de la situació sanitària ho permeti". Els partits es jugaran sense públic i a porta tancada, però es permetrà la presència de mitjans de comunicació.

"El nombre de persones que podran accedir als estadis i pavellons en els quals la competició professional tingui lloc, per ser necessàries perquè es desenvolupi adequadament, es determinarà per part de Consell Superior d'Esports (CSD) amb anterioritat a l'inici de l'esmentada competició, seguint les recomanacions sanitàries d'higiene i prevenció", diu el text, que recorda que "a les instal·lacions se seguiran, en tot moment, les mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats sanitàries i el CSD".

Pel que fa a l'"entrenament total o precompetició en lligues professionals", informa que "els clubs esportius professionals o societats anònimes esportives podran desenvolupar entrenaments de caràcter total dirigits a una modalitat esportiva específica, complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene. A l'efecte del que preveu aquesta ordre, s'entén per entrenament de caràcter total el desenvolupament de tasques dirigides a la fase prèvia de la competició, incloent els treballs tàctics exhaustius, que incloguin accions conjuntes en grups de diversos esportistes fins a un màxim de 14 persones", incideix.

"Si s'optés pel règim d'entrenament en concentració s'haurà de complir amb les mesures específiques establertes per a aquest tipus d'entrenament per les autoritats sanitàries i el Consell Superior d'Esports. Tant si es requereix el servei de residència, com l'obertura dels serveis de restauració i cafeteries, s'hauran de complir les mesures establertes en la present ordre per a aquest tipus d'establiments", assenyala el BOE.