absentisme laboral

El forat de l’absentisme laboral

A Catalunya 154.000 persones falten a la feina diàriament, 41.200 sense cap justificació