Melcior Comes

Realisme vs. fabulació

La narrativa catalana actual es fa ressò de dues tendències per aproximar-se a la realitat: una de realista, en què el principi de realitat és la regla d’or, i una altra, de tipus fabuladora, que explota els recursos de la ficció

Les “negres nuvolades” no frenen la creativitat catalana

Sebastià Alzamora, Sergi Pàmies, Ingrid Guardiola i Melcior Comes, entre els premis Serra d’Or 2019

Alzamora, Pàmies, Guardiola i Comes, entre els premis Serra d'Or 2019

Els guardons de la revista també han reconegut Esther Tallada, Aina Bestard i Manuel Veiga