Albert Cortina
Advocat i urbanista. Director de l’Estudi DTUM