Publicitat
Publicitat
image-alt

ANNA TERRÓN

Fronteres interiors: un cop al cor de la UE

El grau d’integració assolit avui a la Unió Europea és molt alt. Fer-lo realitat ha requerit un procés dinàmic, ple de dificultats i de resistències, però que sempre ha avançat impulsat pel mandat...

Escoltem Europa

La Unió Europea inclou realitats diferents i se sosté per una estructura institucional complexa orientada a ponderar majories i minories, a compatibilitzar representació dels ciutadans i els estats, i a...

La Unió Europea, culpable?

Circula per Europa una brama creixent contra la societat plural i oberta en un món globalitzat, un moviment que pretén el retorn a la pròpia comunitat, dins del propi estat, liderat per un govern fort....

Cap a una millor gestió de les migracions

Les fronteres de Ceuta i Melilla són punts d’entrada i sortida d’un alt nombre de persones que es mouen pels espais habilitats per creuar-les, i pateixen una forta pressió dels que intenten l’entrada de...