Begoña Román

Begoña Román

La inhumanitat dels humans

Amb el nom humanitat al·ludim tant al conjunt d’humans com al valor que atribuïm a cada membre del conjunt. Kant ho va explicitar magníficament amb el seu imperatiu categòric: “Tracta la humanitat, tant en...

La inhumanidad de los humanos

Con el nombre “humanidad” aludimos tanto al conjunto de humanos como al valor que atribuimos a cada miembro del conjunto. Kant lo explicitó magníficamente con su imperativo categórico: “Trata la humanidad,...