David Vallespín

David Vallespín

Falsos becaris a la universitat?

Een els darrers anys la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social està centrant la seva atenció en els estudiants universitaris que han desenvolupat les seves funcions com a becaris de col·laboració en...

Cap on va la política de professorat universitari?

Dissenyar una veritable carrera docent i investigadora universitària segueix sent una necessitat urgent. Les polítiques de retallades dels últims anys (aplicades, en paral·lel, a l’adaptació a l’espai...

Els estudiants universitaris catalans necessiten una resposta

El govern català, en un context de pròrroga pressupostària, mitjançant l’aprovació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques a Catalunya i a la UOC,...

La universitat pública no pot esperar més

El debat sobre el finançament universitari català és, sense dubte, un debat crucial. La millora del finançament públic del sistema universitari català és una qüestió absolutament inajornable, ja sigui...