Erica Moiah James Jones
Fundadora de la Galeria Nacional d'Art de les Bahames