Erica Moiah James Jones

Fundadora de la Galeria Nacional d'Art de les Bahames