image-alt

ESTANISLAU VIDAL-FOLCH

Deslleialtats institucionals

La deslleialtat institucional és una acusació que sovinteja en el discurs polític, i que convé il·lustrar perquè el ciutadà es faci càrrec de la realitat i l’abast del fenomen. Vegem-ne, doncs, alguns...