Francesc Torres
Francesc Torres
Artista visual i comissari d'exposicions