Frans Timmermans

Participeu en la regulació de la UE

Aquesta setmana la Comissió Europea ha aprovat el programa Legislar Millor, que és una de les nostres prioritats d’enguany. Gràcies a aquest programa, la UE podrà reformar la seva manera de legislar.Volem...