FRANS TIMMERMANS
FRANS TIMMERMANS

Participeu en la regulació de la UE

Aquesta setmana la Comissió Europea ha aprovat el programa Legislar Millor, que és una de les nostres prioritats d’enguany. Gràcies a aquest programa, la UE podrà reformar la seva manera de legislar.Volem...