image-alt

GABI MARTÍNEZ

El provincià

“Barcelona és provinciana” va ser una sentència que vaig començar a sentir a finals dels noranta, quan començava a treure el cap pels cercles culturals de la ciutat. Potser l’apel·latiu ja l’hi havien...

El provinciano

“Barcelona es provinciana” fue una sentencia que empecé a escuchar a finales de los noventa, cuando comenzaba a asomarme por los círculos culturales de la ciudad. Quizás el apelativo ya se lo hubieran...

Música de cazuelas

El martes, después del discurso del rey, ocurrió algo maravilloso. En Barcelona, la habitual cacerolada de protesta se había adelantado una hora para coincidir con la intervención del monarca, que yo seguí...

Música de cassoles

Dimarts, després del discurs del rei, va passar una cosa meravellosa. A Barcelona, l’habitual cassolada de protesta s’havia avançat una hora per coincidir amb la intervenció del monarca, que jo vaig seguir...