Ivan Miró

Ivan Miró

Sociòleg i cooperativista

Can Batlló i la ciutat possible

L’11 del juny del 2011 les columnes veïnals van entrar a l’antic recinte fabril de Can Batlló, a la Bordeta –la barriada obrera i solidària del barceloní barri de Sants–. Amb dècades de reivindicacions, el...

Ciutat cooperativa vs. ciutat neoliberal

El 1967, a Le droit à la ville, Henri Lefebvre anunciava “la mort de la ciutat”. La industrialització n’havia comportat la implosió-explosió: endins, la ciutat esclatava morfològicament i social, triturada...