Jordi Llovet

Jordi Llovet
Catedràtic de literatura comparada, UB