Jordi Llovet
Jordi Llovet
Catedràtic de literatura comparada, UB