image-alt

JOSEP POCA

T’ho havia de dir, Jordi

També jo vull parlar del llibre de Jordi Amat Com una pàtria. Vida de Josep Benet (Edicions 62). I penso que puc fer-ho amb coneixement de causa, atès que, com a assessor del gabinet de presidència del...

Vinyoli confidencial: l’amistat de Serrahima i la dona del poeta

Maurici Serrahima els dies de Setmana Santa i les vacances d’estiu deixava Barcelona i es desplaçava a descansar a Begur, on també feia cap la família Vinyoli. Allí es va iniciar una intensa relació, de la...

La fi del ‘Mentrestant’?

M entrestant és el títol que va donar Maurici Serrahima a les seves reflexions a l’entorn del problema català i del camí que calia seguir per resoldre’l. L’escrit va ser redactat pocs anys després de la...