image-alt

JOSEP TABERNERO

Després de la dimissió de Josep Baselga

Després de la dimissió de Josep Baselga com a director mèdic de l'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, hi ha el risc que l'error que ha comès enteli el conjunt de la seva trajectòria com a metge...