Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz
Premi Nobel d'Economia