Joseph Stiglitz
Joseph Stiglitz
Premi Nobel d'Economia