image-alt

MARISA FERNÁNDEZ

Juntes som més fortes

Els resultats de la segona enquesta de violència masclista a Catalunya ens mostren una radiografia i un titular esfereïdors: dues de cada tres dones afirmen haver patit violència masclista al llarg de la...