Montserrat Colell

Montserrat Colell
Investigadora en etologia i primatologia de la Universitat de Barcelona