Núria Bosch

Núria Bosch

image-alt

La independència és possible

Finalment, ha arribat l’hora de decidir mitjançant les urnes el futur de Catalunya el 27 de setembre. No es pot esperar més. S’han gastat moltes energies per arribar fins aquí.El tret de sortida de...

Les ineficiències de la hisenda espanyola

La setmana passada es va presentar el llibre De nuestros impuestos y su administración, editat pels professors José Mª Durán i Alejandro Esteller, de la Universitat de Barcelona i de l’Institut d’Economia...

image-alt

Polítics ben o mal pagats?

Després de les últimes eleccions municipals, han aparegut nous equips de govern, alcaldes i regidors, que s’imposen sous més baixos que els que van tenir els que els van precedir. Un cas a destacar són les...

The independence process and investment

There are those who say that the Catalan independence process is like the ten plagues of Egypt, and that, as a consequence (and from an economic point of view), GDP will decrease, nobody will invest in...

El procés d’independència i la inversió

Hi ha qui proclama que la independència de Catalunya és un procés semblant a les deu plagues d’Egipte i que, en conseqüència, i des d’un punt de vista econòmic, el PIB disminuirà, ningú invertirà al nostre...

Neglecting Spain’s Mediterranean Arch

In an editorial last week this newspaper mentioned the so-called Mediterranean Arch --Catalonia, Valencia and the Balearics-- highlighting the fact that, in the first quarter of 2015, this was the area that...

El maltractament de l’arc mediterrani

La setmana passada un editorial d’aquest diari es referia a l’anomenat arc mediterrani, format per Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, destacant que el primer trimestre del 2015 va ser la zona...

image-alt

Les eleccions invisibles

La contesa electoral del 24 de maig no només ha servit per escollir els representants polítics dels catalans als ajuntaments, sinó també a les altres entitats locals existents: diputacions i consells...

image-alt

La ventafocs de l’administració

Davant les imminents eleccions municipals, sento molts candidats a les alcaldies exposar els seus programes de govern. El ventall de propostes a realitzar és molt ampli. Tant poden prometre el foment de...

Espanya sense Catalunya

Catalunya representa entre el 19% i el 20% del PIB espanyol. És la comunitat autònoma que aporta més a l’economia espanyola. Així mateix, cada any Catalunya contribueix en termes nets a les arques estatals...

image-alt

Què sentim en pagar l’IRPF?

El dia 7 d’abril va començar el període per presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). És l’impost més important del sistema tributari. Per a l’Estat representa al...

Economic recovery: More resources for the Generalitat?

The indicators regarding the Spanish economy are promising, as they show a positive trend. In 2014, GDP grew by 1.4% and analysts predict growth of 2.5% for 2015. This increase has been accompanied by that...

image-alt

La represa econòmica i la Generalitat

Els indicadors sobre l’economia espanyola són esperançadors en la mesura que mostren una tendència positiva. El 2014 el PIB va créixer un 1,4%, i els analistes preveuen creixements de l’ordre del 2,5% per...

La plaga de la corrupció

Lamentablement, les notícies de corrupció són freqüents als mitjans de comunicació del nostre país i poden tenir un fort ressò social, sobretot quan els seus protagonistes són persones que ocupen o han...

Groundhog Day

Minister Montoro recently announced that, after the local and regional elections on May 24, he will move ahead with reforming the finance system for Spain’s autonomous regions. According to current...

La mateixa cançó enfadosa

El ministre Montoro ha anunciat recentment que després de les eleccions locals i autonòmiques del 24 de maig donarà pas a la reforma del finançament autonòmic. Segons la legislació actual, el sistema de...

image-alt

Difondre la independència

En el procés cap a la constitució de Catalunya com un estat independent s’ha passat molt temps parlant del procediment per arribar-hi, però encara no s’ha fet una difusió extensa dels beneficis que...

image-alt

Una Hisenda a la catalana

El títol d’aquest article es correspon amb el d’un llibre que acaba de sortir i que està escrit per Joan Iglesias, actual assessor del president de la Generalitat i director del Programa per la Definició...

L’economia europea el 2015: llums i ombres

L’economia europea ha deixat de retrocedir, però la recuperació és encara molt dèbil, pel fet que França i Alemanya, les dues grans potències europees, han sofert una paràlisi en els últims mesos. Aquest...

Noves polítiques públiques: l’economia del crim

Per sort vivim en un país amb unes taxes de criminalitat moderades o baixes en comparació amb d’altres. Tot i això, encara són freqüents, per exemple, les notícies d’assassinats i homicidis per violència de...

Catalonia’s Treasury and tax fraud

The North-American politician and scientist Benjamin Franklin said that in this world nothing is certain but death and taxes. In the latter case, the statement isn’t true, as taxes can be avoided.In all...

La Hisenda pròpia i el frau fiscal

El polític i científic nord-americà Benjamin Franklin va afirmar que en aquest món res és segur, llevat de la mort i els impostos. En aquest últim cas, l’afirmació no és certa, ja que els impostos es poden...

Spain’s devolution system keeps choking Catalonia

Every day further evidence emerges that the current system of devolved regional powers holds a stranglehold on Catalonia and the situation is fast becoming unbearable. Spain’s regional system is no longer...

L’estat autonòmic va ofegant Catalunya

Cada dia constatem que l’actual funcionament de l’estat de les autonomies cada vegada ofega més Catalunya, i que la situació es fa cada cop més insostenible. L’estat autonòmic ja no serveix i no és útil per...

El debat necessari: el model d’estat

No cal tornar a dir que el 9-N va ser tot un èxit. Primer, per l’alta participació, malgrat totes les contrarietats i el fet que de la jornada no se’n derivava cap mandat democràtic que tingués resultats...

La solvència d’una Catalunya independent

Actualment les agències de ràting qualifiquen el deute de Catalunya més o menys de bo porqueria. Això fa que alguns diguin que la independència portaria a una situació de col·lapse financer per a la...

El dèficit espanyol en impostos ambientals

En general, els impostos generen distorsions en l’economia i en el comportament de les persones i empreses. Ara bé, no tots els impostos ocasionen les mateixes distorsions. N’hi ha de més eficients que...

La descentralització del dia després

Un aspecte important d’una futura Catalunya independent és quin ha de ser el grau de descentralització del nou estat. La ciència econòmica té diverses teories que aposten per la descentralització del poder...

image-alt

Europa: un futur econòmic incert

L’economia europea es troba estancada, no creix i els preus cauen, la qual cosa amenaça amb la deflació. També el motor d’Europa, Alemanya, pateix una contracció en l’economia, igual que Itàlia i França....

L’asfíxia financera de la Generalitat

El conseller Mas-Colell ja ha manifestat que aquest any la Generalitat no podrà complir l’objectiu de dèficit imposat pel govern central, que està fixat en l’1% del PIB. Així mateix, també es veu molt...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Següent >