En el moment d'analitzar qualsevol conflicte, generalment els historiadors distingeixen entre causes immediates i causes remotes. L'enfrontament àrab-israelià no s'escapa d'aquesta lògica. Situar les remotes en el moment de la Declaració Balfour (1917) ajuda a entendre l'actual guerra com una rèmora més de l'imperialisme. Els britànics van proposar aleshores "l'establiment a Palestina d'una llar nacional per al poble jueu". Un objectiu que s'havia d'assolir sense fer res que pogués "perjudicar els drets civils i religiosos de les comunitats no jueves existents a Palestina". D'aquell fracàs diplomàtic de Londres, un més, de la mala consciència de la comunitat internacional que descobreix l'horror de l'Holocaust a la fi de la Segona Guerra Mundial, i del menysteniment dels palestins pels mateixos dirigents del món àrab durant la Guerra Freda, una vegada més ara el món viu amb l'ai al cor pel mai no resolt conflicte d'Orient Mitjà. La crida a la creació de l'estat palestí, a la convivència en pau i seguretat dels dos estats, l'hebreu i l'àrab-palestí, és més necessària que mai, però, probablement, està també més allunyada que mai de la realitat diplomàtica i geopolítica.

1917, l'Imperi Otomà
L'èxode jueu als anys 40
La proposta de l'ONU el 1947
1948, 750.000 refugiats
1956, primera ocupació de Gaza
Yasser Arafat
Guerra dels Sis Dies
Guerra del Yom Kippur
Acords de Camp David
Primera Intifada
Segona Intifada
2007, Israel imposa un bloqueig a Gaza
stats