09/02/2024

El català a 3Cat, eina de país

2 min
Moment de la presentació del 3Cat, el 30 d'octubre de 2023.

La llengua catalana no només és la raó de ser dels mitjans de comunicació públics de la CCMA sinó que, visible i usada, ens explica dins i fora del país fins al punt d’esdevenir una eina imprescindible per generar una manera singular de desplegar l’activitat informativa, cultural, esportiva, científica. Que la llengua és un element central en la construcció de tota nació és una evidència que, no per ser-ho, hem d’obviar. Així ho entenem en la nostra vida quotidiana quan la usem d’una manera normalitzada i en tant que membres d’una comunitat, i cal entendre-ho també quan atorguem al català la capacitat d’articular la nostra acció institucional i estratègica, també quan ens referim a la missió fundacional de la mateixa CCMA. 

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Des del primer moment, l’actual consell de govern de la Corporació s’ha alineat i s’ha compromès amb l’ús de la llengua catalana. Hi ha qui troba que no fem prou o que no ho fem prou bé, però la realitat és que hem creat la comissió de cultura i llengua, que aglutina els professionals de la casa amb l’objectiu de fixar, com a prioritari, el desenvolupament d’ambdós eixos. 

Gràcies a les aportacions generoses i a l’expertesa de les persones que en formen part, hem elaborat un pla d’impuls lingüístic que ens comprometem a implementar d’una manera urgent. De fet, n’hem vehiculat l’aterratge a través del departament d’assessorament lingüístic de la direcció d’Estratègia de la CCMA, dotat amb professionals excel·lents. Entre els aspectes principals que recull el pla i que ja hem començat a implementar hi ha la creació del consell lingüístic assessor, amb persones de prestigi reconegut i de procedències diverses, que actuarà a manera d’observatori per aprofundir en la nostra missió fundacional de promoure l’ús de la llengua catalana i de l’occità-aranès d’acord amb el llibre d’estil de la mateixa Corporació. Igualment, el consell vol ser garant de la qualitat lingüística dels continguts generats i/o emesos pel 3Cat que, no ho oblidem, ha d’actuar com a referent lingüístic actual, divers, atractiu i de prestigi.

El nostre compromís no acaba aquí: volem posar en valor una de les accions recents que donen sentit al fet que la llengua pròpia explica la nació, l’enforteix. En aquest sentit, hem reforçat les delegacions del 3Cat al País Valencià i a les Illes en un context d’hostilitat evident, i ho hem reblat amb la reobertura de la delegació a la Catalunya del Nord, concretament a Perpinyà, per assegurar la cobertura en la totalitat del domini lingüístic dels Països Catalans. 

Tot plegat treballa en la direcció del que ens recordava no fa massa l’enyorada Carme Junyent: la urgència de recuperar l’ús espontani del català en tots i cadascun dels flancs. I és que, manllevant una frase del compositor Robert Gerhard, “els que mantenen viva una tradició (...) són els que la transformen”. L’afirmació ens interpel·la també en la qüestió lingüística: no només hem de reflectir la realitat (això és la diversitat) del moment, sinó que, en la mesura que sigui possible, hem d’intentar transformar-la a favor de l’ús prioritari de la llengua catalana. 

Àngels Ponsa i Roca és vicepresidenta de la CCMA
stats