26/04/2024

Invitaciò de sa Reyal Acadèmi de sa Llengo Baleá

3 min
La corona de la Col·lecció Reial del Patrimoni Nacional d'Espanya, símbol de la màxima representació de la monarquia espanyola.

Bones tardes,

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Mos posam en contacte en tu perqué mos agredería convidarté a sè membra de sa Reyal Acadèmi de sa Llengo Baleá. Com sabrás, sa semmana pasàda no èram reyals ancara, perqué ses honorables mayastats no mos havíen otorgat aquest privileyi. Ès a dí, fins fa dos díes, èram nomès una acadèmi de sa llengo mès o menos normal, inclús astándar, acsepte en es fet de que èrem s’acadèmi de sa llengo baleá que aquesta terra nessassita de bon de veres per combatir as que, com ya deus sebre, volen sembrà s’erró de que lo que xarram aquí ès catalá. Ya veus: catalá, an afecte, sí, axò mos volen fé creure, imagínato. Aquí xarram baleá, com a América xerren americà, ascepte es sudamericans que xerren una espèci d’español raro perqué on no ni ha mès no en cerquis. 

Bè, anem a entrá en matèri. Ara per ara tenim bastant covertes ses cadires mès importans de s’Acadèmi, que són sa uve, sa o i sa équis. Sa eña també está ocupada después de que dos candidats arribàsin a ses mans per aconseguirlá. Per axò a tu te oferiríem una cadira que colqú considera menó però que en realidat ès ben atrectiva: sa a minùscula mal eccentuada. Com deim, sería una cadira molt important, perqué se trata d’una lletra que inclús forma part des nom de sa nostra llengo: baleá. 

T’avisam que com a acadèmica haurás d’enfrontarté a persones molt limitades que cuestionarán lo que feim i lo que som. A noltros mos an arribat a demanar per qué, com a mínim, no posam una erra final a sa paraula ‘baleá’. Que es nom oficial ès ‘Illes Balears’, mos diuen, ets estùpits. Perqué no enténen es significat de sa nostra desisió. Per si no sabs es significat tel podem dí a tu tambè: si imayines sa ‘a’ com una cara de perfil que mira cap a s’esquerra (cap a s’anemic), s’eccent sá d’imaginá com un tupé ben engominat que apunta cap a sa dreta, es nostro refuyi de llibertad. 

Com a acadèmica tendrás moltes de ventatjes: podrás opinar sobra sa feina de tots es profesors, també podrás dirlís en quina llengo han d’está es llibres (has de tení en conta que des de sa Reyal Acadèmi de sa Llengo Baleá pensam que es baleá está bé peró que ha d’estar debidament subordinat a s’español, clà) i podrás decidir, amb una arbitraritat molt divertida, com s’escriurán d’ara andavant es noms d’ets infants que nesquin. També te donarém un pin. 

Nomès mos queda repetirté que mos feria molta ilusió que mos diguessis que ecceptes aquest onor (a sa nostra acadèmi pots ser onorable amb o sense hache, tu tries) i que sa cadira a minúscula mal eccentuada la podrás ocupar tu. Mès que res mos aniría bé tenir una dona académica que normalment xerra en baleá perqué no mos vayin dient que som uns carques casposos ideolòyicament lamentables. Una dona podría venirmós bè i te prometem que sempre t’obrirem sa porta i te direm que estás molt bona fent sons guturals perqué te sentis desitjada, que a ses dones vos encanta axò, mos ho diu sempre un amic que té un fill de cosí bisexual i per tant mès sensible.

Quedam a s’espera de sa teva resposta. 

Saludos,

[Felip VI ha atorgat l'estatus de reial a l'Acadèmi de sa Llengo Baléà, una entitat que nega la unitat de la llengua catalana i es comunica en català no normatiu o bé en castellà. Aquest article satíric està escrit d'acord amb les normes ortogràfiques pròpies d'aquesta organització.]

Laura Gost és escriptora
stats