27/03/2020

28/3: Societat diferenciada

1 min

Ja als anys quaranta, el Canadà parlava de reconèixer, per exemple en els Acords del Llac Meech, que el Quebec era una “societat diferenciada”. És un concepte interessant: la constatació d’una realitat prepolítica o parapolítica, que no suposa ni cap jerarquia ni cap privilegi, però que sens dubte té repercussions polítiques. Aquest concepte de “societat diferenciada” diria que es pot aplicar avui d’una manera força clara a Catalunya, en relació al conjunt de l’Estat. Gairebé en totes les qüestions fonamentals i en molts d’accessòries. En aquests moments les actituds, les mirades i les valoracions majoritàries a Catalunya són profundament diferenciades de les majoritàries a la resta de l’Estat. Ens ho demostren cada dia enquestes sobre mil coses, polítiques i no. Per dir-ne una d’actualitat, la valoració de la monarquia (no tan sols del monarca). També l’existència de mapes mediàtics i polítics molt contraposats. I, aquests dies, s’hi podria afegir la valoració de com s’està portant la lluita contra el coronavirus i la concepció de com s’hauria de portar. De tot això en resulta una societat diferenciada. I quan damunt de societats diferenciades es practiquen polítiques uniformades, les coses grinyolen per tots costats.

stats