Educació
País Valencià 16/03/2017

El 54% dels col·legis trien el programa plurilingüe amb més hores de valencià i anglès

La província que més aposta per la llengua pròpia és Castelló, amb un 83%, i la que menys Alacant, amb un 40%. València ho fa amb un 55%

Ara
4 min
Educació i transmissió

ValènciaLa conselleria d'Educació ja coneix els nivells del Programa Plurilingüe Dinàmic triat pel 90% dels centres educatius d'infantil i primària del País Valencià, i que començarà a aplicar-se a partir del pròxim curs a les aules experimentals de 2 anys i a segon cicle d'infantil (3, 4 i 5 anys).

En total, 675 centres educatius han escollit el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II (30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%). Els encarregats de triar el tipus de programa plurilingüe han estat els consells escolars en una decisió que ha necessitat el suport de dos terços dels seus membres.

Aquestes dades suposen un increment dels col·legis que aposten pel valencià com a llengua preferencial en l’educació, ja que en el curs 2016-2017 tan sols el 34,36% de les escoles havien optat per la línia en valencià. Així mateix, el fet que el 34% dels centres hagin triat el nivell intermedi suposa un important creixement respecte el seu equivalent actual, al qual estan apuntats el 16% dels col·legis. Pel que fa al programa bàsic, només ha estat triat per un 11% dels centres, quan a hores d'ara un 48,66% dels col·legis estan acollits a aquesta opció.

A la província de València, 374 centres han escollit el nivell avançat, és a dir, un 55%, i 226 escoles han optat per l'intermedi, un 34%. La resta, 73 escoles, han optat pel nivell bàsic, un 11% del total. Pel que fa a la província d'Alacant, 164 centres han triat el nivell avançat, és a dir, un 40%. Respecte a l'intermedi, l'han escollit 132 centres educatius, el 32%. El nivell bàsic correspon a 119 centres, un 28% del total. A la província de Castelló, 137 centres han elegit el nivell avançat, un 83% del total. 17 escoles han optat pel nivell intermedi, un 10% del total, i 11 centres s'han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha destacat que "els centres han optat entre mantenir els mateixos programes d'ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passos endavant". El responsable d'Educació també ha valorat que han estat les comunitats educatives, mitjançant els seus consells escolars, "les que han decidit el nivell plurilingüe que s'adapta millor al seu context sociolingüístic".

El Programa Plurilingüe Dinàmic amb 3 nivells

El model s'estructura en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II).

Les diferències entre nivells són la distribució d'hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglès, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu. Els diferents nivells responen a la necessitat d'adaptar els programes lingüístics a les característiques del centre com a punt de partida.

Així les actuals línies en castellà del decret de plurilingüisme del PP del 2012 es correspondrien al nivell Bàsic I (imparteixen tot en castellà menys el valencià) o Bàsic II (si donen en valencià aquesta àrea i socials o naturals) o Intermedi I (si estudien socials i naturals en valencià).

Pel que fa a les línies en valencià, aquestes passaran a ser nivell Avançat I. En elles s'imparteixen totes les assignatures en la llengua pròpia i en castellà aquesta àrea, a més d'una matèria no lingüística. En aquest nivell s'ha d'impartir, a partir de cinquè de primària, l'àrea d'anglès i almenys dues assignatures no lingüístiques en aquest idioma, el que suposa més del 30%. És per això que

només l'alumnat dels centres que apostin pels programes amb presència majoritària del valencià, l'Avançat I i l'Avançat II (dels quals actualment no n'hi ha cap al País Valencià) quan aprovin el batxillerat obtindran automàticament el certificat del B1 d'anglès i el C1 de valencià. En cadascun dels tres nivells els centres hauran de dedicar almenys una hora a la comunicació oral en les tres llengües.

Formació del professorat

La conselleria va donar a conèixer fa uns dies les primeres mesures del pla de xoc de formació del professorat que està dissenyant per acompanyar els docents en l'aplicació del Programa Plurilingüe Dinàmic.

Aquest primer paquet de mesures se centra, fonamentalment, en la formació en llengües mitjançant les escoles oficials d'idiomes per al pròxim curs. En aquest sentit, des d'Educació s'han reservat places a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en diferents modalitats de cursos formatius. El professorat podrà iniciar les inscripcions a les EOI al final de març mitjançant els centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire). D'aquesta manera s'han reservat 5.260 places de formació en anglès i 1.540 en valencià. Les modalitats són de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals.

A més, es comptarà amb 1.500 places de formació a la carta en anglès i en valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius. Durant el mes de març començaran a testejar-se les necessitats, centre a centre, per dissenyar formació específica per part de professorat de les EOI i de personal dels Cefire. Es tractarà de formació lingüística específica segons necessitats i cursos d'actualització de competències lingüístiques per a professorat que ja compta amb titulacions en llengües.

stats