País Valencià 08/03/2017

El nou pla d'igualtat del Consell promourà l'accés de les dones a llocs on són minoria

Les convocatòries de concursos i processos selectius dels sectors públics amb poca presència femenina establiran clàusules de desempat favorables a les dones

Acn
2 min
La consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo

ValènciaEl II Pla d'Igualtat d'Homes i Dones de l'administració valenciana impulsarà la promoció de l'accés de les dones a llocs on són minoria. Així ho ha explicat la consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, que ha assenyalat que en les convocatòries de concursos i processos selectius dels sectors públics amb poca presència femenina s'establiran clàusules de desempat favorables a les dones.

Així mateix, el pla preveu que el personal amb filles i fills menors de 14 anys tinguin preferència per a l'elecció del període de vacances i dies d'assumptes propis durant els períodes no lectius. Aquesta mesura s'ampliarà al personal que tingui al seu càrrec persones majors de 65 anys en situació de dependència o amb diversitats funcionals.

El pla, que té una durada de tres anys, pretén dinamitzar el funcionament de les unitats d'igualtat de les conselleries, que són els òrgans encarregats d'elaborar informes d'impacte de gènere en els projectes de llei. També inclou la revisió de les denominacions dels llocs de treball per eliminar els biaixos de gènere.

Així mateix, persegueix promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats de participació i representació tant a la Generalitat Valenciana com en les organitzacions sindicals.

La consellera ha subratllat que es pretén "ampliar la coresponsabilitat dels homes en la vida familiar i laboral", i per això es duran a terme campanyes de sensibilització que millorin la informació del personal laboral pel que fa a drets, permisos i mesures de flexibilització de jornada existents.

Així mateix, es fomentarà la formació en igualtat dels treballadors, especialment d'aquells que ocupen llocs directius o pertanyen a òrgans de selecció. Aquests últims hauran de fer cursos específics en matèria d'igualtat d'oportunitats i aplicació de la perspectiva de gènere.

El pla d’igualtat també té com a objectiu garantir la protecció adequada en l'àmbit laboral a les víctimes de violència de gènere i d'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere. En aquest sentit, s'ha elaborat un protocol de prevenció i actuació que inclou garanties de confidencialitat i un procediment específic de mobilitat per a les empleades públiques en aquesta situació. Les mesures en aquest àmbit s'hauran d'executar de manera urgent i preferent a través de procediments especialment àgils que en garanteixin l'eficàcia.

stats