País Valencià 02/12/2016

La Generalitat Valenciana crearà una oficina per garantir els drets lingüístics dels valencianoparlants

L'ens atendrà les queixes, suggeriments i consultes dels ciutadans que hagin patit discriminació per parlar la llengua pròpia

Salva Almenar
3 min
El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, han rebut la Plataforma pels drets lingüístics del País Valencià.

ValènciaLa Generalitat Valenciana, a través de la direcció general de Política Lingüística, posarà en marxa al llarg del pròxim any una Oficina de Drets Lingüístics a la qual es podran adreçar els valencianoparlants que creguin haver vist vulnerats els seus drets a utilitzar la llengua pròpia. Així ho ha anunciat aquest divendres el director general de Política Lingüistica, Rubén Trenzano, coincidint amb l'acte de commemoració del dia 4 de desembre, dia dels Drets Lingüístics del País Valencià.

Trenzano ha assenyalat que la setmana pròxim la conselleria d'Educació exposarà l'esborrany del decret que regula la creació d'aquesta oficina perquè comenci la seva tramitació i pugui ser una realitat al llarg del pròxim any. El director general de Política Lingüística ha avança que aquest organisme –que s'ha inspirat en els ens existents a Catalunya i el País Basc– perseguirà l'objectiu de garantir els drets lingüístics que estan reconeguts tant en l'Estatut com en la llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

El director general de Política Lingüística ha explicat que "la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics ve donada pel context de desequilibri lingüístic que pateix el valencià i que es veu reflectit en les queixes de persones que pateixen un greuge per usar la seua llengua que anualment registren i tramiten institucions de caràcter públic i entitats cíviques". Així, segons ha dit Rubén Trenzano, l'objectiu principal de l'oficina serà "esmenar els fets objecte de denúncia i ajudarà a restablir en la societat la normalitat d'usos que corresponen al valencià com a llengua oficial".

Atenció als denunciants

Segons ha explicat també la conselleria d'Educació, l'ofincia atendrà les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, oferirà a la ciutadania un mecanisme que resolgui les seves demandes d'una manera àgil i eficaç, enfront dels recursos administratius o la via judicial. Açò serà sense perjudici que puga utilitzar unes altres vies previstes en l'ordenament, i que a més a més atengui situacions de discriminació lingüística que ultrapassen l'àmbit dels usos administratius.

Per a tramitar aquests escrits, l'oficina assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte, no sols amb les institucions públiques sinó també amb les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que han perjudicat amb la seua actuació els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d'esmenar-la. A més, en una segona fase, l'organisme oferirà a la part infractora el suport i els recursos adequats per evitar que aquests tipus de comportaments es reprodueixin en el futur.

L'oficina de drets lingüístics atendrà tres tipus de peticions: queixes per haver estat vulnerat els drets lingüístics; suggeriments de la ciutadania amb la intenció de contribuir a la salvaguarda dels drets lingüístics en la societat i, especialment, per tal de millorar l'atenció lingüística dels serveis; i consultes per a obtindre assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara.

Cal assenyalar que l'oficina elaborarà una memòria anual sobre les seues actuacions i també sobre el nombre i la naturalesa de les queixes, els suggeriments i les consultes que recull, tramita i resol, de la qual donarà compte al Consell de la Generalitat, a les Corts Valencianes i al conjunt d'administracions públiques amb seu al País Valencià. La memòria tindrà caràcter públic i estarà disponible per a la ciutadania en suport digital.

stats