Acord entre el PSOE i Unides Podem per suavitzar la 'llei mordassa'

Eliminen les sancions per les manifestacions no comunicades i exclouen les devolucions en calent de la normativa

5 min
Una concentració en contra de la llei mordassa el 2014 a Madrid.

MadridUn dels punts de l'acord d'investidura entre el PSOE i Unides Podem passava per derogar l'anomenada llei mordassa, que havia impulsat l'últim govern del PP, i impulsar una nova normativa de seguretat ciutadana que garantís "l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica". Gairebé dos anys després de firmar el pacte de govern, el PSOE i Unides Podem han arribat finalment a un consens per tirar endavant un nou marc normatiu que s'escriurà a sobre de la reforma que ja havia entrat a tràmit el PNB. Aquest dimecres els dos socis de govern han entrat finalment totes les esmenes consensuades per incorporar a la llei dels jelztales, que ara hauran de negociar amb ells i amb els socis habituals per tirar endavant la nova normativa.

Inscriu-te a la newsletter Política Una mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

Un dels aspectes més destacats és que deixen fora de la llei de seguretat ciutadana qualsevol qüestió relacionada amb política migratòria. Seria el cas, per exemple, de les expulsions ràpides d'immigrants, les anomenades devolucions en calent. Aquesta qüestió passaria a estar regulada per les lleis d'estrangeria i els convenis internacionals subscrits per Espanya, perquè es tracta "d'una matèria aliena" a la llei de seguretat ciutadana, justifiquen en les esmenes.

Què més modifiquen el PSOE i Unides Podem de l'actual normativa de seguretat ciutadana?

Dret a manifestació

  • Una de les reivindicacions que més consens han generat entre els partits que han volgut impulsar la reforma és la d'eliminar les sancions a les manifestacions espontànies que es convoquin sense una comunicació prèvia, sempre que siguin pacífiques. Fins ara la normativa del PP preveia sancions de fins a 30.000 euros. "La falta de tràmit previ no determinarà la comissió d'aquesta infracció quan l'exercici pacífic d'aquest dret precisi una ràpida expressió davant d'un esdeveniment d'indubtable repercussió social que no admeti demora, sempre que no causi violència o alternació de l'ordre públic".
  • La presa i difusió d'imatges en llocs públics i manifestacions (per exemple, per part dels mitjans de comunicació) no serà sancionada. Sí que es considerarà infracció greu l'ús d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat quan puguin suposar un "perill a la seguretat personal o familiar dels agents" o es posi "en risc l'èxit d'una operació" policial. La situació de perill o risc haurà de quedar reflectida en l'acta o denúncia.
  • S'hauran de fer servir els materials antidisturbis "menys lesius per a les persones i evitant els que causin lesions irreparables". De tota manera, recorden que són les "autoritats competents" les que hauran de desenvolupar els "protocols específics", en aquest sentit, sempre d'acord amb els "estàndards internacionals". En el cas de Catalunya, l'autoritat recau en el departament d'Interior.

Sancions i detencions

  • Les multes que s'imposin es podran fraccionar i pagar en funció de la capacitat econòmica de l'implicat. Així, hi haurà una reducció del 50% per als que cobrin menys d'1,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) i del 25% per als que cobrin entre 1,5 i 2,5 vegades el SMI.
  • El temps d'identificació en una comissaria no podrà ser superior a dues hores. La llei del PP permetia una detenció de fins a sis hores a la comissaria. Només es podrà arribar a aquestes sis hores en casos molt excepcionals. "Excepcionalment i per raons justificades, verificables i comunicades a la persona afectada, es podrà prorrogar fins a un màxim de sis hores", expliciten en una de les esmenes el PSOE i Unides Podem.
  • S'obligarà la policia a retornar els manifestants al lloc on han estat detinguts i no deixar-los en comissaries a quilòmetres d'aquest punt.
  • Els escorcolls corporals de la policia sempre s'hauran de circumscriure a indicis concrets i comprovables i, a més, s'haurà d'evitar que una persona quedi nua en un operatiu policial. "No es deixarà a la vista la totalitat del cos, ni tampoc de manera successiva cada una de les seves parts, amb el màxim respecte a la identitat sexual, procurant fer-ho sempre en un lloc reservat i fora de la vista de tercers", apunten en el text d'una de les esmenes.
  • Els atestats policials continuaran tenint "presumpció de veracitat" dels fets que s'hi escriguin, però s'hi incorpora un matís: "Sempre que resulti coherent, lògica i raonable, si no es prova el contrari". Fins ara l'article 19 es limitava a dir: "L'acta que s'estengui tindrà presumpció de veracitat dels fets que s'hi consignin, si no es prova el contrari".
  • La tinença de "drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estiguin destinades al tràfic, en llocs o establiments públics" passa de ser una infracció greu a lleu.

Esmenes en solitari d'Unides Podem

Les anteriors són les esmenes més rellevants que han presentat el PSOE i Unides Podem conjuntament, però el grup lila també n'ha presentat algunes en solitari. Unides Podem proposa que la gravació d'imatges a la via pública es faci constar als atestats policials i que les gravacions siguin "custodiades dins dels terminis que marca la legislació en matèria de protecció de dades, de manera que puguin ser reclamades per l'autoritat judicial", és a dir, que no s'eliminin les imatges abans del que marca la llei.

També proposen eliminar la sanció greu que suposa la prostitució al carrer, prevista en l'article 36 de l'actual llei mordassa. "L'objectiu és protegir les dones en contextos de prostitució, especialment les més vulnerables, davant de possibles sancions, mantenint en tot cas el desincentiu de la demanda". També proposen que tenir plantacions de cànnabis a casa no sigui sancionat. Finalment, aposten perquè els joves menors d'edat estiguin exempts de pagar les taxes per obtenir i renovar el DNI i el passaport.

A la proposta de reforma que fan el PSOE i Unides Podem ja s'hi ha oposat el Sindicat Unificat de Policia (SUP), perquè considera que suposa una "criminalització" dels agents policials. El sindicat critica mesures com la limitació temporal de dues hores de les identificacions a les comissaries, haver de retornar els detinguts al lloc de la retenció o la limitació a la veracitat dels atestats policials que consideren que suposa la nova redacció. "Taca injustament la credibilitat", diuen en un comunicat enviat a la comissió d'interior del Congrés.

Intents previs

Durant l'últim mandat de Mariano Rajoy, el mateix PSOE i també el PNB ja van presentar les seves pròpies proposicions de llei per reformar la normativa de seguretat ciutadana que els populars havien tirat endavant el 2015. En total, dos intents frustrats: l'un el 2017, quan tota l'oposició del Congrés va avalar les dues proposicions de llei dels socialistes i els nacionalistes bascos, però que van acabar encallades a la cambra baixa i van decaure quan Pedro Sánchez va convocar eleccions dos anys després.

El 2019 el PNB ho va tornar a intentar, però tampoc va prosperar arran de la brevetat de la legislatura. Els nacionalistes bascos van tornar a presentar la seva reforma ja amb el PSOE i Unides Podem al govern. De fet, es van avançar als socis de govern. Ara la normativa estava aturada al Congrés perquè des del novembre de l'any passat que s'ampliava setmana rere setmana el període per presentar esmenes a l'articulat.

stats