Política 02/11/2015

La Sindicatura i el Tribunal de Comptes compartiran la informació sobre les irregularitats dels ens locals

Efe
1 min
El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, i el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat / SINDICATURA

BarcelonaEl Tribunal de Comptes de l'Estat i la Sindicatura de Comptes de Catalunya han signat un acord de col·laboració que té com a objectiu millorar la fiscalització de les corporacions locals i reforçar la transparència en la gestió de les finances municipals.

En un comunicat, expliquen que el conveni estableix actuacions coordinades per facilitar l'intercanvi d'informació de les corporacions locals sobre anomalies detectades en els ingressos o resolucions adoptades pel ple contràries a objeccions formulades pels interventors locals, entre d'altres. Aquest acord assenyala que la institució titular de la plataforma a la qual es presenti la informació transmetrà telemàticament aquesta informació a l'altra institució, per compartir així la informació rebuda en benefici de més "agilitat" i de la "millora de la funció fiscalitzadora".

Aquests organismes indiquen que aquest conveni s'ha signat en benefici de l'interès general i de la millora del control extern de les entitats que integren l'administració local.

stats