MEDI AMBIENT

El TC aixeca el veto a la llei del canvi climàtic

El tribunal manté la suspensió a l’article amb què la Generalitat volia prohibir el ‘fracking’

El Tribunal Constitucional (TC) ha aixecat part de la suspensió a la llei 16/2017 de la Generalitat per lluitar contra les emissions contaminants i el canvi climàtic, però manté el veto a la prohibició del fracking, segons va explicar ahir el Govern en un comunicat. Es tracta d’una mesura provisional fins que l’alt tribunal es pronunciï sobre la constitucionalitat dels preceptes de la llei.

La llei entrarà en vigor, previsiblement, el 2019, amb efectes ja en aquest exercici fiscal, segons la Generalitat, que preveu començar a recaptar “com més aviat millor” l’impost sobre el CO 2 a determinats vehicles. Els ingressos obtinguts aniran a parar a parts iguals al Fons Climàtic i al Fons de Patrimoni Natural, tots dos de nova creació.

Aplicable a l’espera del veredicte

Altres articles de la llei que es podran aplicar mentre el TC no emeti una sentència definitiva fan referència a l’objectiu d’un 50% d’energies renovables per a l’any 2030 i als pressupostos de carboni. Aquests últims són una de les novetats de la llei que suposa “una eina de planificació i seguiment per a la integració dels objectius de la norma en les polítiques sectorials”.

Un altre grup d’articles vigents són els relatius a l’energia. La llei catalana fixa l’objectiu d’assolir un 50% d’energies renovables per a l’any 2030. El govern espanyol xifra en 8.200 milions d’euros la inversió necessària per aconseguir-ho i considera que podria produir perjudicis tècnics i econòmics sobre el sistema elèctric. En canvi, el TC defensa que la llei no imposa aquestes inversions ni estableix sancions als infractors. A més, l’alt tribunal puntualitza que aquestes inversions podrien ser assumides voluntàriament pel sector privat o finançades per la comunitat autònoma, de manera que no es produirien els suposats efectes negatius.

Pel que fa als articles que regulen l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte hivernacle en determinats vehicles -turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes-, l’Estat considera que la llei vulnera els límits establerts per la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca) amb l’argument que hi ha una coincidència amb l’impost de matriculació.

Com que la suspensió queda sense efecte sobre el nou impost, el Govern treballa amb la intenció que es pugui començar a recaptar “com més aviat millor”, previsiblement amb efectes en aquest exercici, i que entri en vigor el 2019.

Els ingressos obtinguts nodriran a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural, tots dos de nova creació. El Fons Climàtic servirà per fomentar les renovables, la descentralització de xarxes, l’autoconsum elèctric, els habitatges energèticament eficients, la mobilitat sostenible, l’eficiència i l’estalvi d’aigua, la conservació de la biodiversitat, la modificació de processos de producció, la recerca i la innovació, o la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics.

La creació d’aquestes taxes forma part de les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i reduir els nivells actuals d’emissions, que superen els límits establerts per la Unió Europea. A mitjà termini, la norma aprovada pel Parlament el 2017 també preveu la presentació el 2027 d’un calendari de tancament de les nuclears a Catalunya.