SOCIETAT
Societat 20/12/2013

Així queda l'avortament: comparativa entre la llei del PP i les dues del PSOE

La reforma del Gallardón recupera el marc legal de fa 30 anys. El govern socialista havia passat de la restrictiva llei de supòsits del 1985 a una norma que permetia l'avortament lliure fins a les 14 setmanes

Laura Díaz-roig
2 min
Ruiz-Gallardón a la roda de premsa del consell de ministres / EFE

BarcelonaLa reforma del PP de la llei d'avortament recupera el marc legal de fa tres dècades. El govern socialista havia passat de la restrictiva llei de supòsits del 1985, on es tipificava l'avortament com a delicte i només es permetia en tres casos, a una norma de terminis, que facilitiva la interrupció lliure de l'embaràs fins a la setmana 14 de gestació.

Avantprojecte de llei Gallardón 2013: només es podrà avortar si hi ha informes mèdics que ho justifiquin o una violació

- Es torna a una llei de supòsits, no de terminis.

- Dos supòsits: perill per a la salut de la dona i violació.

- Perill per a la salut de la dona: La llei parla d'un "perjudici important i durador" per a la salut física i psíquica de la dona. El termini per a aquest primer supòsit és de 22 setmanes de gestació. El perill per a la salut l'hauran d'acreditar dos metges diferents dels que practiquin l'avortament. Després dels informes, la dona haurà d'esperar set dies abans de decidir si avorta.

- Violació. La dona haurà d'haver presentat una denúncia. El termini per a aquest segon supòsit és de 12 setmanes.

- S'elimina el supòsit de malformació. Es podrà avortar en cas que "anomalies fetals incompatibles amb la vida" afectin psíquicament la dona. En aquest cas caldran dos informes de dos metges diferents dels que practiquin l'avortament: l'un farà l'informe sobre la salut de la dona i l'altre analitzarà el fetus i haurà de provar la "incompatibilitat amb la vida".

- L'avortament queda despenalizat per a la dona. Per als metges, es mantenen les penes actuals.

- L'avortament deixa de ser un dret de la dona com fins ara, que podia interrompre'l fins a la setmana 14 de gestació.

- La llei obliga les menors a tenir el consentiment dels pares abans d'interrompre l'embaràs.

- Les clíniques que practiquin avortaments tindran prohibit anunciar-se.

Llei socialista del 2010: un normativa de terminis

- Fins a les 14 setmanes: avortament lliure sense necessitat de cap justificació de la mare.

- De les 14 a les 22 setmanes: dos supòsits per poder interrompre l'embaràs, "greu risc per la vida o salut de l'embarassada" o "risc de greus anomalies en el fetus" (en els dos casos amb un dictamen mèdic).

- Més endavant: en cas que es detectin "anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen mèdic […] o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable".

També estableix que les noies de 16 i 17 anys no necessiten el consentiment dels pares per avortar. La llei els eximeix d'aquest requisit si la menor al·lega que explicar-ho "provocarà un conflicte greu".

Llei del 1985: normativa de supòsits restrictius

Tres causes d'interrupció de l'embaràs

- Violació.

- Malformació del fetus: fins a la setmana 22.

- Risc greu per a la salut física o psíquica de la mare: al·legable en qualsevol moment.

21.015 avortaments l'any 2012 a Catalunya

L'any passat van avortar a Catalunya 21.956 dones, segons dades del departament de Salut:

- A petició de la dona: 19.053.

- Perill de salut de l'embarassada: 2.199.

- Risc d'anomalies fetals: 621.

- Anomalies fetals incompatibles amb la vida: 77.

- Combinació de factors: 6.

L'any 2009 (l'últim en què va estar en vigor la llei del 1985) van avortar 26.046 dones:

- "Perill per a la vida o salut de la mare": 25.290.

- "Tares del fetus": 602.

- Violació: 2.

- Més d'un motiu: 152.

stats