Societat 15/05/2017

Barcelona s’oxigenarà amb 165 illes d’espai verd

L'Ajuntament vol guanyar 165 hectàrees d’espai natural fins al 2030 i farà cinc parcs nous el 2019

Selena Soro
2 min
Barcelona i el Parc de la Ciutadella: una reflexió política (i 2)

BarcelonaLa ciutat de Barcelona s'oxigenarà el 2030 amb 165 noves hectàrees d'espai verd, l'equivalent a aproximadament 165 illes de l'Eixample. L'Ajuntament liderat per Ada Colau ha anunciat aquest dilluns un nou pla per potenciar el verd a la capital catalana que ha de permetre incrementar 44 hectàrees de verd entre el 2015 i el 2019, fins a arribar a les 165 hectàrees a l'horitzó 2030. L'objectiu, segons ha afirmat la tinent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, és incrementar en un metre quadrat l'espai natural de què disposa cada barceloní. Actualment, cada habitant de la capital catalana compta amb 6 m2 d'espai verd –11,6 m2, si es compten els arbres–, mentre que la Unió Europea recomana que siguin entre 15 i 20 metres quadrats.

Perquè el verd guanyi espai al gris, l'Ajuntament seguirà tres línies d'actuació: incrementar el verd, millorar el que ja existeix i, finalment, trobar maneres perquè la ciutadania pugui contribuir al pla. Dins la primera línia, Barcelona incorporarà el 2019 a la xarxa pública cinc parcs nous, tres jardins, 10 places verdes i 10 interiors d'illa. Els cinc parcs seran el Mas Ravetllat, el parc central de la Marina del Prat Vermell, el parc de les Casernes de Sant Andreu, el parc Canòpia de Glòries i el parc de la Colònia Castells.

Barcelona s’oxigenarà amb 65 illes d’espai verd

Pel que fa a la millora dels espais, es treballarà per "renaturalitzar-los", amb la potenciació d'espais més ecològics, més variats i amb més interacció de les diverses espècies. Implica la plantació de nous arbres i arbustos, fer les basses més naturals o posar elements per als animals com "hotels d'insectes i nius d'ocells o de ratpenats".

Concurs de cobertes verdes

Finalment, per fomentar que la ciutadania contribueixi a fer més verda la ciutat, l'Ajuntament organitzarà un concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir 10 nous terrats verds, prioritàriament en edificis d'habitatges, però també en altres immobles que puguin tenir "un fort impacte paisatgístic". Es farà una primera selecció de 50 propostes que comptaran amb una primera ajuda de 1.500 euros per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10 propostes finalistes, que rebran una subvenció de fins al 75% del cost que puguin tenir totes les actuacions i estudis tècnics necessaris (projecte, taxes, impostos…) fins a un límit de 100.000 euros per cada coberta. "Cal un canvi cultural a la ciutat, mai hem tingut en compte el suport edificat per guanyar en verd, i ara en tenim l'oportunitat", ha assenyalat el regidor d'Arquitectura, Daniel Mòdol. "El verd és essencial per al metabolisme de la ciutat", ha conclòs el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, que ha lloat els beneficis que comporta per a la salut física i mental o per a l'envelliment actiu.

stats