Societat 04/02/2011

A partir del 2015 es detectaran anualment 27.500 casos de càncer en homes i 19.000 en dones

L'increment del casos s'explica, en part, a causa de l'augment i l'envelliment de la població

Acn
4 min
Un laboratori al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.

BarcelonaA finals de l'any 2015 el nombre anual de casos de càncer serà de 27.500 per als homes i de 19.000 per a les dones. Segons ha informat el Departament de Salut en un comunicat. Els casos augmentaran, entre d'altres factors, a l'augment i l'envelliment de la població. Els tumors més freqüents en les dones, segons les dades del 2010, són els de càncer de mama (5.200 casos anuals) i els colorectals (2.400 casos). En els homes, els càncers més habituals són els de pròstata, pulmó i colorectals (6.100, 3.800 i 3.900 casos anuals, respectivament). Tot i aquestes dades, entre els anys 1994 i 2006, la mortalitat per càncer ha disminuït a un ritme de l'1,01% anual en les dones i del 0,29% en els homes. Segons el Departament de Salut, aquesta baixada de les defuncions s'ha produït principalment a causa del diagnòstic en etapes 'cada vegada més precoces de la malaltia i a les millores dels tractaments, la qual cosa ha comportat més supervivència dels malalts de càncer'. El càncer continua essent la primera causa de mort en els homes i la segona en les dones després de les malalties cardiovasculars.

El Departament de Salut ha assenyalat que "continua treballant i col·laborant" en les estratègies preventives del càncer, especialment en les vinculades amb els hàbits de vida saludables, com ara millorar la dieta i reduir l'obesitat i el sobrepès; promoure l'exercici físic moderat i regular; evitar l'exposició solar excessiva; evitar el consum excessiu d'alcohol; aplicar la vacuna del papil·lomavirus humà a les nenes de dotze anys, entre d'altres, i també molt específicament incidir sobre el tabaquisme.

982 càncers de mama diagnosticats

En relació amb els programes de cribratge o detecció precoç de càncer, actualment el de càncer de mama cobreix totes les dones del territori de 50 a 69 anys, i consisteix a fer-se una mamografia biennalment. Durant l'any 2009, es van convidar 378.805 dones a participar en el programa, el 64,8% de les quals hi va participar, i es van diagnosticar 982 càncers de mama. La cobertura del programa, incloses les dones que es van fer la mamografia fora del programa i que ho van declarar, va arribar al 74,9%. S'ha observat que el programa ha servit per reduir les desigualtats socioeconòmiques en l'accés a la detecció precoç.

D'altra banda, s'ha continuat l'extensió progressiva a tot el territori del programa de detecció precoç del càncer colorectal amb la prova de detecció de sang oculta en femta, amb periodicitat biennal. Aquest programa s'adreça a dones i homes entre 50 i 69 anys. L'any 2009 el programa es va estendre als àmbits de Barcelona Esquerra i Litoral de la ciutat de Barcelona, els quals s'afegien a l'Hospitalet de Llobregat i l'Alt Penedès, on el programa ja era operatiu. L'any 2010 es va iniciar el programa a la Regió Sanitària Lleida i al Govern Territorial de Salut Vallès Occidental Est (Sabadell). Actualment, 292.447 persones estan incloses en el programa, homes i dones.

Els propers mesos començarà el desplegament del programa en territoris de la Regió Sanitària Catalunya Central, Girona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. També es treballa per millorar el cribratge de càncer de coll uterí i l'avaluació contínua de tots els programes de detecció precoç, per tal d'assegurar-ne l'accés a tota la població subsidiària d'aquests programes i la seva qualitat.

Diagnòstic en 30 dies

El Departament de Salut disposa de programa de diagnòstic ràpid per als tumors de càncer de mama, de pulmó, colorectals, de pròstata i de bufeta urinària. Aquest programa consisteix a fer que, des de la sospita fonamentada de càncer fins que comenci el tractament, transcorrin 30 dies, la qual cosa contribueix significativament a disminuir el temps d'incertesa dels pacients. Aquesta implementació ha significat establir un circuit específic per als casos de pacients amb sospita elevada de patir un càncer, cosa que ha suposat posar en marxa canvis organitzatius en cada hospital i en relació amb l'atenció primària per aconseguir millorar l'eficiència del procés diagnòstic i terapèutic.

A més, s'han establert les oncoguies, guies de pràctica clínica per a l'abordatge terapèutic dels tumors més freqüents (mama, colorectal, pulmó, etcètera). Així els processos d'elaboració i actualització són continus per tal de disposar del coneixement adaptat a l'evidència científica.

L'atenció oncològica disposa d'equips multidisciplinaris formats per professionals de diferents especialitats, involucrats en el diagnòstic i el tractament dels pacients per abordar el càncer de la manera més efectiva possible. Aquest model assistencial està implantat extensament en els hospitals catalans i es pretén consolidar-lo i estendre'l al màxim nombre de localitzacions tumorals. En paral·lel, es potencien les xarxes hospitalàries oncològiques en el marc de les regions sanitàries per promoure l'equitat d'accés en l'atenció oncològica i aconseguir que el tractament sigui similar, amb independència del lloc de residència dels pacients.

Actualment hi ha una xarxa d'atenció psicològica amb psicooncòlegs als hospitals de referència per donar suport als pacients i a les famílies i es preveu estendre-la a altres hospitals d'acord amb el volum assistencial oncològic. També es disposa d'un model d'intervenció psicològica en els pacients diagnosticats de càncer que ho puguin necessitar en el marc de l'equip multidisciplinari que atén els pacients per millorar la qualitat de l'atenció.

Finalment, s'ha posat en marxa la xarxa del banc de tumors per avançar en la recerca aplicada a l'oncologia, formada pels dotze hospitals amb més volum de pacients atesos amb diagnòstic de càncer per contribuir a millorar la possibilitat de realitzar recerca traslacional d'oncologia.

stats