Societat 15/10/2014

Comença l’enderroc de l’antiga Clínica Quirón

Està previst que les tasques acabin al desembre i deixin un solar de 1.914 m2 de superfície

Ara
1 min

BarcelonaL'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), ha iniciat les tasques de demolició amb pinça de l'edifici de l'antiga Clínica Quirón, situat a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, números 5-11, al barri de la Salut del districte de Gràcia.

Els treballs d'enderroc van començar a finals de juliol i està previst que s'acabin el desembre i deixin un solar de 1.914 m2 de superfície.

Les plantes superiors de l'antiga clínica s'han enderrocat manualment i utilitzant microrobots trencadors comandats a distància. Un cop demolides les plantes superiors, s'ha incorporat maquinària pesant, emplaçada al nivell del carrer.

L'edifici que s'està demolint és un antic edifici hospitalari entre mitgeres construït el 1970. Consta de planta soterrani, planta semisoterrani, planta baixa, sis plantes pis i àtic (planta setena).

La previsió és que la demolició, d'un volum aproximat de 43.635,94 m3, i el condicionament del solar s'acabi a finals de desembre.

Un cop enderrocat l'edifici fins a les plantes soterrani, es farà un rebliment amb àrid de reciclatge procedent de la mateixa demolició i una capa d'acabat amb sauló, al nivell del carrer.

Es protegiran i impermeabilitzaran (tant per sobre com per sota rasant) les mitgeres afectades i es farà un tancament del solar. Dins l'àmbit de l'edifici hi ha dos centres de transformació elèctrica de companyia (actualment en servei) que es conserven, protegint-los i impermeabilitzant-los durant i després de l'enderroc.

stats