SOCIETAT
Societat 08/04/2013

Un jutge declara nul·la una hipoteca per abús del banc en l'interès de demora

El magistrat considera que l'afany d'enriquiment dels bancs és l'origen de la crisi i que no pot ser emparat pels tribunals de justícia

Efe
3 min

Las Palmas de Gran CanariaUn jutge ha declarat nul el préstec hipotecari concedit a una parella de Lanzarote a punt de ser desnonada en considerar que els interessos de demora eren "abusius", en un acte en el qual sosté que l'afany d'enriquiment dels bancs és en l'origen d'aquesta crisi.

En la decisió, feta pública avui, el jutjat de primera instància número 4 d'Arrecife declara "abusius i usuraris" els interessos de demora del 19% que el BBVA cobrava a aquests clients per retardar-se en els pagaments, i denuncia que aquest tipus de pràctiques bancàries constitueixen "un abús immoral que, per descomptat, no pot ser consentit ni emparat pels tribunals de justícia".

El jutge Juan José Cobo Plana culpa fins i tot els bancs d'haver contribuït "decisivament" a la "crisi econòmica i recessió que viu aquest país i el món sencer" i als alts nivells d'atur que hi ha al darrere de l'impagament de les hipoteques, amb "el desmesurat afany d'augmentar el seu negoci i els seus beneficis".

El magistrat fa un pas més enllà del cas concret que l'ha portat a dictar aquesta resolució i ordena al seu secretari que li "posi sobre la taula tots els procediments d'execució hipotecària" que estigui tramitant el seu jutjat "als efectes de resoldre'n la possible nul·litat".

Cobo Plana argumenta que, en aquesta època de "crisi profunda", és "un abús" que els bancs "segueixin fixant i mantenint uns tipus d'interès moratoris superiors als interessos bàsics que regeixin en cada moment el mercat hipotecari" i que "no té sentit d'actualitat" concebre els interessos de demora com "una sanció o pena" per no complir l'obligació de pagar al dia les quotes.

"La immensa majoria –per no dir la totalitat– de les persones que deixen de pagar un préstec hipotecari ho fan sense cap tipus de culpa per part seva. Ho fan perquè han perdut la feina i estan a l'atur, sense que hi hagi cap possibilitat de tornar a trobar-ne una altra o perquè els han reduït substancialment el salari", raona el jutge.

Afegeix que "el fet sorprenent del cas és que aquesta pèrdua de feina, que és la que provoca l'impagament del préstec hipotecari, no només no és culpa del prestatari, sinó que, a més, en realitat és imputable en gran mesura al prestador, és a dir, a les entitats financeres", que han contribuït "decisivament", insisteix, a la recessió, amb el seu "desmesurat afany" de benefici.

Aquest jutjat manté així que, "en els temps en què vivim, no té cap justificació, llevat l'afany d'enriquiment de les entitats financeres, l'establiment d'interessos moratoris superiors, ni tan sols en un punt, als interessos normals, atès que cap pena o sanció es pot imposar a qui no té cap culpa per no poder atendre un préstec hipotecari".

L'acte, contra el qual es pot recórrer davant l'audiència de Las Palmas, declara nuls l'escriptura del préstec concedit a aquesta parella de residents a Lanzarote, la hipoteca que ho garanteix i el procediment hipotecari que s'ha seguit contra els deutors, així com totes les actuacions practicades durant la seva tramitació.

El jutge es remet per prendre aquesta decisió a la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la nul·litat de contractes que continguin clàusules abusives, una matèria que ara prèn més importància en els procediments d'execució hipotecària després que el Tribunal de Justícia de la UE ha decidit que la legislació espanyola en aquesta matèria contravé el dret europeu de protecció del consumidor, precisament per no permetre als jutges controlar si s'ha produït un abús abans d'executar un desnonament.

L'acte també es basa en sentències anteriors del Tribunal Suprem per concloure que declarar nul un préstec per estimar que conté clàusules abusives i usuràries comporta directament la nul·litat de la hipoteca subscrita com a garantia.

stats