Currículum escolar
Societat Educació 07/02/2023

Hi haurà educació afectivosexual a l'aula... i també al menjador

El Govern aprova el decret dels ensenyaments de l’educació infantil incorporant la perspectiva de gènere i la coeducació

3 min
Alumnes en una classe, en una imatge d'arxiu

BarcelonaEl Govern ha aprovat aquest dimarts el decret dels ensenyaments de l’educació infantil, que engloba l'etapa entre els 0 i els 6 anys. Les principals novetats de la nova norma, que no s'actualitzava des de l'any 2010, són que el currículum d'educació infantil serà competencial, que per primera vegada s'integren en una etapa educativa única els dos cicles –el primer, que es fa a les llars d'infants, i el segon, que es cursa a l'escola– i, sobretot, la incorporació de l'educació afectivosexual i la coeducació, és a dir, el fet d'educar tenint en compte la igualtat entre nens i nenes respectant i valorant les diferències de gènere. "Igual que el pla digital ha deixat de ser només l'hora d'informàtica, ara tot el professorat haurà de treballar d'acord amb unes referències de coeducació i perspectiva de gènere", explica en declaracions a l'ARA la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora. "El que regulem amb el nou currículum és que totes aquelles activitats i propostes educatives que es facin en el marc del temps lectiu i del temps no lectiu –menjadors, extraescolars, etc.– han d'incorporar aquesta mirada", assegura.

A efectes pràctics, la norma no estableix que s'hagi d'impartir una matèria concreta sobre perspectiva de gènere o sobre educació afectivosexual, però sí que marca que cal tenir-ho present en tots els àmbits, tant a l'hora de preparar material didàctic com quan es decideix com enfocar pedagògicament una matèria. "Per exemple, s'ha de parlar de la ciència des de la mirada de la dona, o si jugant a educació física a algú el toquen on no vol, cal no deixar-ho passar. Que el docent aturi l'activitat i parli del respecte pel propi cos i per no tocar les altres persones", explica Mora.

Autoconeixement i prevenció de violències

A l'espera de la publicació del document definitiu al DOGC, l'esborrany del decret al qual ha tingut accés l'ARA estableix les competències clau en l'educació infantil, entre les quals destaquen aspectes com l’establiment de "relacions afectives i segures amb les altres persones o l'assoliment progressiu de seguretat afectiva i emocional". En aquest sentit, a la roda de premsa en què el Govern ha anunciat l'aprovació del decret, la portaveu, Patrícia Plaja, ha insistit a dir que la incorporació de la coeducació i de l'educació afectivosexual no és un aspecte que hagi posat ara sobre la taula l'executiu, sinó que des de fa més de 15 anys hi ha estudis de la Unesco que destaquen la importància d'aquesta pràctica. També ha defensat com aquesta incorporació "té efectes positius que donen més coneixement de què ha de ser la salut sexual en aquestes edats i ajuda a identificar què són relacions sanes i què relacions insanes i a prevenir violències masclistes i possibles assetjaments el dia de demà".

L'esborrany del document fa èmfasi en el fet que aquesta és una etapa en la qual es produeix el descobriment de la sexualitat i s’inicia la construcció de gènere, motiu pel qual és el moment d’acompanyar cada infant en el seu propi desenvolupament personal, "respectant la diversitat afectiva i sexual, ajudant-lo a identificar i eliminar tota discriminació". Per aconseguir aquesta meta s'estableixen directrius com ara que en tots els documents elaborats s’hagi d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

El nou currículum s'organitza en quatre eixos d'aprenentatge: un infant que creix amb autonomia i confiança, que es comunica amb diferents llenguatges, que descobreix l’entorn amb curiositat i que forma part de la diversitat del món que l’envolta. Segons el Govern, l'objectiu de la nova regulació és posar l’infant al centre de les decisions i que sigui "el protagonista del seu propi aprenentatge i del grup al qual pertany".  

Tot i que des de l'executiu català s'ha insistit que aquest nou currículum competencial fa temps que s'està aplicant a molts centres catalans amb programes com el Coeduca't, la nova normativa aprovada servirà per oficialitzar-ho i actualitzar els currículums educatius per adaptar-los a l'aprovació de la Lomloe. Precisament, fa pocs mesos el Govern ja va aprovar el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, que inclou les etapes de primària, secundària i batxillerat.

stats