Educació
Societat Educació 12/05/2023

On són les dones en l'aeronàutica, l'enginyeria naval i l'electrònica?

Alguns graus d'enginyeria amb bones sortides laborals i bons sous encara tenen un 80% d'alumnes homes

Elisenda Forés Català
2 min
Taller d'estudiants de la UPC Escola Tecnica Superior d Enginyeria Industrial de Barcelona

BarcelonaEnginyeries com la naval, l'aeronàutica, la mecànica, la industrial i l'electrònica són carreres que destaquen per les bones perspectives laborals. Segons l'últim informe de l'AQU Catalunya, és el principal motiu per a quasi un terç dels estudiants que han escollit aquestes carreres –anomenades enginyeries de la producció–, atès que ofereixen més estabilitat a la feina i sous significativament més elevats que la mitjana del sistema universitari català (SUC). Però, tot i les bones condicions, continua sent un sector altament masculinitzat on només 2 de cada 10 estudiants són dones.

Tot i que a les universitats catalanes hi ha un 13% més de dones que d'homes, els desequilibris continuen ben presents en algunes titulacions superiors. L'informe explica que les dones continuen sentint que les habilitats que es treballen en les enginyeries, de caràcter més instrumental, no es corresponen "amb les seves aptituds". Paral·lelament, les carreres amb més públic masculí es trien majoritàriament per les sortides professionals, el prestigi o el sou. Unes característiques que encaixen amb les bones perspectives de les carreres d'enginyeries de producció.

Concretament, el sector es caracteritza per tenir unes taxes d'inserció laboral en els tres primers anys gairebé del 100% dels alumnes, amb un sou mensual de 2.688 euros, una xifra molt més alta que la mitjana del SUC. També l'estabilitat dels contractes de treball és significativa, perquè més de tres quartes parts dels alumnes graduats en carreres d'enginyeries de producció tenen contractes fixos, 20 punts percentuals per sobre de la mitjana de les carreres catalanes. També la satisfacció de l'alumnat durant els anys d'estudi assoleix una valoració notable, sobretot en l'adquisició de competències personals i professionals.

Ara bé, tot i les bones perspectives finals, el camí per arribar-hi no és tan fàcil. Només el 44% dels alumnes que cursen aquestes carreres les acaben en el temps teòricament requerit. Una xifra molt baixa si es compara amb la mitjana del SUC, en què un 79,4% dels alumnes acaben els graus en el temps previst. En l'àmbit laboral, més de la meitat dels ocupadors expressen que han tingut problemes a l'hora de contractar perquè hi ha una manca de persones titulades que reuneixin les competències necessàries. Concretament, el 48,9% de les entitats ocupadores enquestades creuen que la resolució de problemes en entorns nous i la capacitat per aplicar els coneixements adquirits són les principals competències que haurien de millorar les persones graduades en les enginyeries de la producció. Tot i això, els ocupadors valoren amb un 7,5 les competències que s’ensenyen a les universitats en aquest àmbit.

stats