Societat 22/05/2019

Asamblea por una Escuela Bilingüe afirma que cap escola pública de Catalunya fa el 25% de les classes en castellà

L'entitat antiimmersió ha analitzat els projectes lingüístics de 2.214 centres catalans

L. Vicens
2 min
Un cartell sobre el català en una escola / XAVIER BERTRAL

BarcelonaCap escola pública de Catalunya fa el 25% de les hores en castellà. Aquesta és la conclusió de l'estudi 'Els projectes lingüístics de l'escola pública catalana: la marginació del castellà' que ha elaborat Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) després d'analitzar un per un els projectes de 2.214 centres catalans (un 95,2% del total). L'entitat va aconseguir que la Generalitat hagués de demanar als centres que fessin públic aquest document perquè volia demostrar que a les escoles no es parla prou castellà. L'AEB s'empara en diverses sentències judicials que han obligat alguns centres a modificar el model lingüístic perquè els alumnes rebessin el 25% de les classes en castellà.

Aquestes sentències fixaven que calia impartir en castellà la mateixa matèria de castellà i, a més, una altra assignatura troncal. La presidenta de l'entitat antiimmersió, Ana Losada, diu que "el castellà no és llengua vehicular a les escoles públiques de Catalunya" i remarca que els projectes "no s'adapten a l'entorn sociolingüístic" ni a les necessitats de l'alumnat. En aquesta línia, ha explicat que del 44% de projectes que detallen el nombre d'hores concretes de castellà, un 37,8% n'estableix 2 hores, un 47,7% entre 2 i 3 hores, un 13,1% entre 3 i 4 hores i tan sols un 1,3% en fa més de 4.

Això –ha dit Losada– està molt relacionat amb el fet que només es fan assignatures troncals en castellà en centres en què la justícia ha obligat a canviar el model de llengües. Així, per exemple, l'informe indica que hi ha un centre educatiu que usa el castellà oralment en assignatures troncals, però en canvi el material didàctic és en català. També hi ha escoles, en total 1.626, que fan almenys una assignatura no lingüística en castellà, sobretot educació física o plàstica.

L'entitat també diu que nou de cada deu alumnes a Catalunya comencen a estudiar castellà a primer de primària, als sis anys, i denuncia que en un 98,5% dels centres les comunicacions orals entre els integrants de la comunitat educativa es fan en català, i que un 99,5% retola i elabora tota la documentació en català. L'ús d'aquesta llengua també és total (un 97,4%) als butlletins de notes, informes, comunicacions de sortides, autoritzacions i enquestes als pares.

"No ha sigut una sorpresa"

Ana Losada diu que les dades de l'informe "no són una sorpresa" per a l'organització. De fet, l'entitat ja va dir que el seu objectiu era "posar dades objectives" al que fa temps que denuncia, que és que a Catalunya, segons ells, s'incompleix la llei perquè poques escoles fan el 25% de les classes en castellà. Analitzant un per un els projectes lingüístics volien detectar quines escoles fan, a més de castellà, almenys una assignatura troncal en aquesta llengua i, sobretot, quines no la fan.

El president d'Impulso Ciudadano, José Domingo, ha dit que el model català és "discriminador" i "identitari". Segons ell, al darrere hi ha un objectiu polític que, a més, és "il·legal" perquè hauria d'aplicar-se el sistema de "conjunció lingüística" i fer el 25% d'hores lectives en castellà. Aquesta entitat, juntament amb Asamblea por una Escuela Bilingüe, van denunciar al Parlament Europeu la "discriminació" del castellà a les aules catalanes.

stats