21/10/2015

Evitem els sobrediagnòstics

1 min

El 2014 la Societat Americana Contra el Càncer (ACS) va anunciar que revisaria les seves recomanacions sobre el cribatge de càncer de mama atesa l’evidència científica que demostrava un important sobrediagnòstic en les dones joves sense que es reduís la mortalitat. Aquesta setmana l’ACS ha modificat les recomanacions canviant l’edat d’inici del cribatge -de 40 a 45 anys- i la freqüència -que ha passat a ser biennal en les dones de més de 54 anys-. El programa de cribatge de càncer de mama a Catalunya i les recomanacions del projecte Essencial encara són més prudents i desaconsellen el cribatge rutinari en dones menors de 50 anys, llevat d’aquelles que presentin un risc molt elevat. Qualsevol prova diagnòstica té efectes adversos, com ara falsos positius, que suposen un sobrediagnòstic, i falsos negatius. És necessària la revisió permanent de l’evidència i la reavaluació de les recomanacions dels professionals, i alhora, que les pacients rebin la informació necessària sobre els beneficis i els riscos dels programes de cribatge per prendre les seves decisions.

stats