Societat 11/11/2014

El Govern demana que s'analitzi la constitucionalitat de l'extinció de la concessió de Castor

Sol·licita el dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries, ja que considera que la normativa vulnera els drets i els interessos dels usuaris, afecta l'autonomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de l'ordenament jurídic

Acn
2 min
El magatzem de gas Castor, situat davant la costa de Vinaròs, a Castelló. / ACN

BarcelonaEl Govern ha acordat sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la constitucionalitat del Reial decret llei espanyol que determina la situació d'hibernació per al magatzem de gas Castor i fixa les condicions per indemnitzar l'empresa promotora, Escal UGS. El Govern entén que aquesta normativa, que inclou una compensació de 1.350,7 milions d'euros de l'Estat a l'empresa promotora, vulnera els drets i interessos dels usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta l'autonomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de l'ordenament jurídic.

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries és preceptiu per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat.El Govern considera que el Reial decret llei 13/2014 estableix un marc legal singular que permet al govern de l'Estat no aplicar la normativa vigent, fet que podria donar peu a la vulneració del principi d'igualtat, del principi de prohibició de l'arbitrarietat i del dret al procediment pel qual s'han de produir els actes administratius, regulats per la Constitució espanyola. A més, les actuacions previstes ara al Reial decret llei aprovat pel govern espanyol ja estan regulades a l'ordenament jurídic vigent, a través de la Llei del sector d'hidrocarburs o el Reial decret llei 855/08, d'adjudicació de la concessió del magatzem Castor.

En aquest sentit, el Govern qüestiona diferents aspectes del nou text normatiu, com ara el fet que es creï una nova figura, la situació d'hibernació, que no es regula amb caràcter general, o que es declari l'extinció de la concessió per renúncia de l'empresa promotora sense que la firma hagi acreditat el compliment de les condicions. També es posa en dubte que el valor net de la inversió sigui de 1.350,7 milions d'euros, ja que la instal·lació mai ha estat entregada o posada en servei de manera definitiva, i tampoc s'han atès les circumstàncies que han portat a l'extinció de la concessió.

El Govern també argumenta que en l'actualitat no es donen les condicions necessàries que justifiquin l'elaboració d'un Reial decret llei per regular la situació jurídica del magatzem Castor. A dia d'avui, la instal·lació no representa una situació excepcional ni singular, ja que la situació de perill que comportava es va aturar el setembre del 2013, quan se'n va suspendre l'explotació.

És per això que el Consell Executiu ha acordat sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries, previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat davant del TC. L'actuació forma part del paquet d'iniciatives que el Govern va acordar emprendre el dia 6 d'octubre, després que l'Executiu de l'Estat aprovés el Reial decret llei. També està previst posar el cas en coneixement de les diferents instàncies europees perquè n'estudiïn l'adequació a la legalitat comunitària.

stats