Habitatge
Societat Habitatge 14/03/2022

El síndic urgeix a fer més prevenció per frenar la crisi habitacional a Barcelona

Bondia reclama que cal ampliar els recursos del Fons de Lloguer Social

Gerard Mira
2 min
David Bondia en una roda de premsa a la seu de la Sindicatura

BarcelonaLa situació habitacional que viu la ciutat de Barcelona és una de les principals preocupacions dels ciutadans de la capital catalana. En vista de les consultes i queixes que va rebre la Sindicatura de Greuges durant l'any passat, el síndic, David Bondia, ha alertat que calen més mesures preventives que evitin que les situacions d'emergència acabin arribant al desnonament i, per tant, a la pèrdua de l'habitatge. En la presentació de l'informe anual, Bondia ha demanat més anticipació per fer front a situacions dramàtiques: "Cal insistir en la necessitat de dotar suficientment de recursos el Fons de Lloguer Social per donar una resposta a aquesta emergència. Ja fa anys que des de la Sindicatura ho demanem i creiem que segueix sent la millor resposta".

"La Mesa d'Emergència Social va començar a tramitar pràcticament mig miler d'expedients (450) durant el 2021. Això és més del doble que els expedients que van gestionar el 2020", ha continuat Bondia, que ha posat xifres a un problema que no para de créixer. De fet, la sindicatura alerta de l'extrema precarietat de les persones "sense llar", enteses com totes aquelles que han de viure en pensions, habitacions, etc. perquè han estat desplaçades de casa seva, i apunta que la situació s'agreuja "per la manca d'allotjaments alternatius que ofereixen serveis socials".

Els serveis d'habitatge de Barcelona van tenir coneixement de 1.588 desnonaments programats durant el primer semestre del 2021, tot i que informen que un 91% es van poder aturar per la intervenció municipal. Des del síndic, però, afirmen que això no és cap solució duradora i que sovint "es tracta de mesures temporals i no definitives".

"A desembre de 2021, hi havia 609 unitats familiars que esperaven un habitatge d'emergència", segons la Sindicatura, que destaca que els esforços més grans els està liderant l'Ajuntament. "Els habitatges aportats per la Generalitat han estat molt inferiors al que correspondria d'acord amb el 60% de participació en el Consorci d'Habitatge de Barcelona", ha dit el síndic.

Bondia ha recordat que la recol·locació de les famílies després dels desnonaments suposa uns costos econòmics més elevats que buscar noves alternatives habitacionals. "Moltes de les famílies es mantenen en pensions amb costos més alts que altres alternatives d'habitatge". En aquest sentit, la Sindicatura proposa la creació de més habitatges d'inclusió social i centres d'acollida familiar perquè els Centres de Serveis Socials (CSS) els puguin utilitzar segons les necessitats comunicades pels ciutadans.

En aquest sentit, l'informe també destaca la "dificultat per accedir a l’atenció social, sobretot, ara que les entrevistes telefòniques són el principal mitjà amb què poden comptar les persones ateses". El síndic ha denunciat que l'atenció telefònica no és un canal "àgil i fluid" de comunicació entre la ciutadania i els equips de professionals.

Més de 3.400 actuacions

Durant el 2021, la Sindicatura ha fet un total de 3.421 actuacions: 2.568 han estat queixes, 808 consultes, 41 actuacions d’ofici i 4 visites de barri. L'informe apunta que s'ha donat la raó a la ciutadania, sigui totalment o en part, en un 62% dels casos. En la classificació per districte, la majoria de queixes s'han registrat al districte de l'Eixample, seguit per Sant Martí, Sant Andreu i Sants-Montjuïc. Al districte de les Corts és on s'han rebut menys reclamacions.

stats