Societat 20/02/2015

Els menors exposats a violència de gènere seran reconeguts com a víctimes

El govern espanyol agilita els tràmits per a les adopcions estatals i preveu mesures per trobar famílies als infants que estan sota la tutela de l'administració, sobretot als de menys de 3 anys

Efe
3 min
El ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, durant la compareixença de premsa. EFE

MadridEl govern espanyol ha aprovat els projectes de Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència que reconeixen com a víctimes de violència de gènere als menors i agiliten els processos d'acolliment i adopció per afavorir que els nens, especialment els de menys de 3 anys, puguin estar amb una família.

A la roda de premsa posterior al consell de ministres, que ha donat el vistiplau als projectes, el titular de Sanitat, Alfonso Alonso, acompanyat de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallat el contingut de la reforma que reforça la protecció del menor davant delictes com els abusos sexuals, dels quals en van ser víctimes 3.364 el 2013.

Entre les novetats, estableix com a requisit per exercir professions que impliquin contacte habitual amb nens no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat sexual, tracta i explotació.

Fixa l'obligació dels jutges de pronunciar-se sobre mesures cautelars que afectin fills de dones maltractades, i es preveu que aquests nens puguin romandre amb les seves mares. A més obliga a qualsevol ciutadà que tingui coneixement de delictes contra la llibertat sexual a comunicar-ho al ministeri fiscal.

L'executiu espanyol reforça el dret d'accés als orígens dels adoptats, de manera que les entitats públiques han d'assegurar la conservació de la informació durant almenys cinquanta anys, i preveu la possibilitat que el menor en adopció mantingui algun tipus de contacte amb la seva família biològica.

També modifica la Llei de Protecció de Famílies Nombroses per assegurar que aquestes conservin el títol mentre almenys un dels fills tingui menys de 21 anys o 26 si està estudiant.

Els menors hauran de ser escoltats

Alonso ha destacat que amb aquesta reforma Espanya es converteix en el primer país a incorporar la defensa de l'interès superior del menor com a principi substantiu de la legislació, com va recomanar l'ONU el 2013.

D'aquesta manera, la norma estableix un nou marc de drets i deures dels menors, i una especial atenció dels més vulnerables, com joves ex tutelats i menors amb discapacitat o estrangers no acompanyats, al que se'ls reconeix el seu dret a la sanitat, l'educació i els serveis socials.

Així, les lleis promouen la participació dels menors a través del dret a que siguin escoltats en procediments judicials, el que inclou els menors de 12 anys sempre que tinguin maduresa suficient.

També inclou un catàleg de drets i deures en les esferes familiar, escolar i social, alhora que recull de forma expressa la necessitat d'evitar situacions d'assetjament escolar.

També defineix les situacions de desemparament que donaran lloc a la retirada de la tutela i que ve determinada per l'abandonament, risc per a la vida, salut o integritat física, la inducció a la mendicitat, la delinqüència o la prostitució. Com a aspecte fonamental, s'introdueix que, superats dos anys des de l'esmentada declaració, només el ministeri fiscal pot impugnar-la, no els pares biològics

Passats aquests dos anys, les entitats públiques poden adoptar qualsevol mesura de protecció que considerin necessària, inclosa l'adopció. La guàrdia voluntària (la qual sol·liciten els pares a l'administració) es limita a dos anys per evitar que aquestes situacions es facin cròniques i un cop vençut aquest termini, el menor ha de tornar amb la seva família o dictar una mesura de protecció estable.

35.000 infants sense família

A Espanya hi ha gairebé 35.000 menors sota tutela o guarda de les administracions, dels quals 13.400 estan en residències, a l'espera d'una família.

La reforma primarà les solucions familiars davant les residencials, les estables enfront de les temporals i les consensuades davant les imposades, i en el cas que hi hagi diversos germans, es procurarà que romanguin junts.

Simplificarà l'acolliment, que no requereix la intervenció d'un jutge, i es crearà l'Estatut del Acollidor Familiar, alhora que es regularan per primera vegada els centres de protecció per a menors amb problemes de conducta.

Quant als criteris d'idoneïtat per a les famílies adoptants, la reforma impedeix adoptar a qui estigui privat de la pàtria potestat d'un fill.

Aquesta reforma s'enviarà al Parlament per a la seva aprovació definitiva.

stats