Societat 30/07/2015

El risc de pobresa segueix creixent i ja afecta el 20,9% dels catalans

La incidència més gran és entre els menors de 16 anys, amb un 28,8% de risc, segons recull l'últim informe de l'Idescat

Agències
2 min
Les dones, discriminades també davant la pobresa

El risc de pobresa va seguir creixent durant l'últim any a Catalunya, després d'augmentar 1,1 punts respecte al 2013. Segons les dades que ha fet públiques aquest dijous l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), aquest risc ja afecta el 20,9% de la població catalana. L'any 2008, quan va esclatar la crisi, aquest risc se situava en el 16,6% de la població.

La taxa catalana és inferior a la mitjana espanyola, que és del 22,2%, però superior a la de la Unió Europea dels 28, que el 2013 era del 16,6%. La desagregació per edats mostra que el risc de pobresa té més incidència entre els menors de 16 anys, i se situa en el 28,8%, 1,5 punts més que el 2013.

Segons la composició de la llar, igual que en anys anteriors el risc de pobresa té més incidència en les llars amb fills dependents, amb una taxa del 27%. En el cas de les llars monoparentals, formades per un adult amb un o més fills dependents, la taxa se situa en el 42,8%.

El risc de pobresa es calcula en funció del llindar mínim d'ingressos anuals, que l'any 2014 es va situar en 9.767 euros nets anuals per a les llars d'una persona, i de 20.512 euros per a una llar formada per dos adults amb dos nens. És a dir, una de cada cinc llars es situen per sota d'aquests ingressos, però entre els infants i adolescents aquest risc n'afecta un de cada tres. L'augment és generalitzat en totes les franges d'edat, però és més gran entre els majors de 65 anys, ja que passa del 12,4% al 14,4% –molt per sota de la població general.

Un 67% de les llars catalanes van rebre el 2014 transferències del sistema de protecció social, cosa que va tenir un impacte important en la distribució de la renda. Les pensions de vellesa i de supervivència són les prestacions més importants i són rebudes per més d'1.073.000 llars. De fet, aquestes transferències socials redueixen en gran manera el risc de pobresa: abans de percebre-les el risc afecta el 46,4% de la població.

Segons l'estadística de distribució personal de la renda i de risc de pobresa de l'Idescat, la renda mitjana neta anual de les llars catalanes es va mantenir pràcticament igual que l'any anterior, 30.407 euros anuals, 4.253 euros més que la del conjunt d'Espanya (26.154 euros).

El risc de pobresa o exclusió social comptabilitzada amb la taxa Arope, que mesura altres indicadors i carències a més del monetari, es va situar a Catalunya el 2014 en el 26% de la població, 1,7 punts per damunt de l'any anterior (24,3%), per sota del nivell d'Espanya, que és del 29,2%. La taxa Arope complementa l'indicador de risc de pobresa i té en compte, a més de la renda, el nombre de persones que viuen en llars amb intensitat de feina molt baixa i el nombre de persones amb privació material severa.

Durant el 2014, la principal privació material manifestada per la població catalana va ser la de no poder fer, com a mínim, una setmana de vacances l'any. Aquesta privació afecta un 42,6% del total de població, tot i que ha disminuït un punt amb relació a l'any anterior. La següent privació més freqüent, amb un 41,1%, és la de no poder fer front a despeses imprevistes, que augmenta 1,1 punts, seguida amb un 9,9% del retard en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal, percentatge que es manté respecte a l'any anterior.

stats