Societat 15/04/2015

Salut expedienta dos hospitals concertats per subcontractar adjudicacions

Sagrat Cor i Sant Rafael van derivar a una empresa el servei de rehabilitació i logopèdia

Efe
2 min

BarcelonaEl Servei Català de la Salut (CatSalut) ha obert un expeident contra els hospitals privats concertats Sagrat Cor i San Rafael per haver subcontractat il·legalment els serveis de rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia a una empresa externa.

Segons ha informat el conseller de Salut en una resposta parlamentària publicada ahir al Butlletí Oficial del Parlament (BOP), la subdirecció d'Inspecció d'Assistència Sanitària del Departament de Salut va efectuar el mes de desembre passat inspeccions als hospitals Sagrat Cor i San Rafael i van comprovar que els dos hospitals havien formalitzat un conveni amb l'empresa CODEBI BCN SL per prestar serveis d'adjudicacions públiques.

La inspecció va traslladar el seu informe al CatSalut, els serveis jurídics del qual van concloure que "existeixen elements suficients" per considerar que l'acord amb l'empresa "respon a la figura jurídica de subcontractació, fet que vulnera el conveni entre CatSalut i la Clínica de Sabadell SLU", que és la titular de la gestió de l'hospital Sagrat Cor. La llei de contractació pública prohibeix expressament subcontractar adjudicacions de contractes finançats per la Generalitat.

Una penalització que es resoldrà en les pròximes setmanes

El passat 17 de febrer, el CatSalut va requerir als gestors del Sagrat Cor i a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, titulars de l'Hospital San Rafael, que assumissin la prestació directa del servei de rehabilitació física i logopèdia ambulatòria que tenen contractada amb el CatSalut o bé modifiquessin el conveni amb l'empresa privada.

El CatSalut ha instat els dos hospitals que garanteixin que els objectius, autoritat, presa de decisions i responsabilitat sigui compartida pels hospitals i no sigui només de CODEBI BCN, una empresa "que va ser descartada en el concurs d'adjudicació perquè l'oferta econòmica que va presentar no va ser l'òptima, no perquè els seus estàndards de qualitat no fossin correctes", segons Ruiz.

El passat 4 de març, el director de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut va resoldre incoar un procediment de penalització contractual als dos hospitals concertats "que es preveu que es resolgui en les pròximes setmanes".

Boi Ruiz aclareix en la seva resposta parlamentària a la pregunta formulada per la diputada d'ICV Marta Ribas que "els contractes que se signen entre el CatSalut i les entitats proveïdores ja preveuen la bona praxi en aquest sentit".

"Si es té coneixement d'una actuació susceptible d'incórrer en irregularitats, es tornaran a dur a terme les actuacions inspectores pertinents. Fins ara no s'ha rebut cap altra denúncia per aquest motiu", ha conclòs el conseller.

stats