Societat 30/09/2020

El Síndic alerta que Premià de Mar incompleix la normativa d'accedir al padró

"Els ajuntaments no poden adoptar decisions que impliquin finalitats diferents", adverteix

Ara
2 min
Allau de crítiques a Premià de Mar per haver endurit l’accés al padró

BarcelonaEl síndic de greuges ha alertat que Premià de Mar incompleix la normativa d'accedir al padró després de les informacions publicades per alguns mitjans de comunicació, com l'ARA, que han explicat que l'ajuntament d'aquest municipi exigeix tenir un pis en propietat o un contracte de lloguer per poder-s'hi inscriure. El consistori –amb els vots de JxCat, PSC i Cs– va aprovar la setmana passada una moció impulsada per una associació veïnal que dificulta l'empadronament, segons va avançar TV3. La moció argumenta que així es vol controlar l'augment d'ocupacions il·legals de pisos.

"Els ajuntaments no poden adoptar decisions o criteris que impliquin utilitzar el padró per a finalitats diferents de les que li atorga l'ordenament jurídic", adverteix el Síndic en un comunicat, en el qual recorda que des del 2010 ha estudiat, a partir de queixes rebudes, l'actuació d'alguns consistoris a l'hora de tramitar les sol·licituds d'empadronament de persones que no poden acreditar el títol jurídic d'ocupació de l'habitatge en què viuen. Ara ha comprovat que la tramitació de les altes al padró a Premià s'articula "a partir del que es pot anomenar via ordinària per acreditar la residència".

L'empadronament a Premià de Mar, doncs, "comporta disposar de l'original i la còpia de l'escriptura o del contracte de compravenda o bé del contracte de lloguer". Però el síndic de greuges ha insistit que l'alta "també s'ha de dur a terme malgrat que la persona no disposi de la documentació requerida per la via ordinària". Per tant, ha considerat que la seu electrònica municipal "hauria d'ampliar la informació relativa al tràmit d'alta al padró". "S'ha d'informar les persones que en els casos en què no disposin de la documentació relativa a l'habitatge que ocupen, o si viuen en un espai no apte com a habitatge o viuen al carrer, també poden instar la sol·licitud d'inscripció", ha dit.

"La normativa, a més, no obliga com a requisit per a la inscripció al padró haver d'acreditar el domicili de residència habitual mitjançant l'exhibició del títol possessori sobre l'habitatge. Aquest títol és un document que es pot sol·licitar per verificar que la persona resideix efectivament al domicili que vol fer constar en el padró i pot ser substituït per altres documents o per una actuació de comprovació", ha exposat el Síndic.

L'afectació de no empadronar

De fet, no empadronar les persones també provoca que no compleixin els requisits exigits per als processos de sol·licituds d'habitatge en situacions d'emergències econòmiques i socials. "L'exercici de la potestat d'inscripció o de denegació s'ha d'efectuar d'acord amb el principi de legalitat, sense que sigui possible fer-ne un ús per a finalitats diferents", ha remarcat el síndic de greuges.

stats