SOCIETAT
Societat 08/02/2012

Les obres dels hospitals de Mollet, Igualada i Figueres van costar entre un 17% i un 27% més del previst

La Sindicatura de Comptes recomana que s'estableixin procediments de planificació més acurats per evitar desviacions significatives en el cost

Acn
2 min

BarcelonaLa construcció de l'Hospital de Mollet va costar un 27,8% més respecte al pressupost pel qual es va adjudicar, en el cas de l'Hospital d'Igualada la desviació és del 22,5%, i la remodelació i ampliació de l'Hospital de Figueres va sortir un 17,4% més cara. Així ho ha detectat un informe de la Sindicatura de Comptes, que ho atribueix a les successives modificacions dels projectes inicials i recomana que s'estableixin procediments de planificació més acurats. L'informe també detecta que en el cas de l'Hospital de Mollet i de les Cotxeres de Borbó de Barcelona, es van adjudicar les obres a la mateixa empresa que havia redactat el projecte quan s'havia de convocar un concurs públic. L'informe de la Sindicatura de Comptes analitza la fiscalització de la construcció o ampliació de 5 hospitals catalans entre el 2004 i el 2012: l'Hospital d'Igualada, l'Hospital de Mollet, de Figueres, l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i el complex sanitari Cotxeres de Borbó de Barcelona.

Les conclusions, que s'han fet públiques aquest dimecres, detecten que en tres dels casos s'han produït desviacions considerables entre el pressupost d'execució dels projectes adjudicats i el cost final de les obres. Segons la Sindicatura, una part d'aquests increments pot explicar-se per l'augment de la superfície prevista, per la pujada de preus de la construcció o per l'obligada introducció d'exigències tècniques desviades de la nova normativa.

Però també atribueix una part d'aquestes desviacions a "canvis significatius" en la redacció del projecte. I assenyala que, en alguns casos, aquests canvis han suposat un increment dels honoraris per la redacció o direcció dels projectes. En definitiva, acaba concloent que en aquests tres casos, l'increment respecte al pressupost inicial es produeix per les "successives modificacions en els projectes".

L'Hospital de Mollet i Cotxeres de Borbó

Una altra de les irregularitats detectades afecta la construcció del nou Hospital de Mollet i l'edificació de nous equipaments del complex sanitari de les Cotxeres de Borbó de Barcelona. En aquests dos casos, es va adjudicar de manera automàtica la direcció de l'obra a la mateixa empresa que havia redactat el projecte. En canvi, segons la Sindicatura, la llei estableix que s'ha de fer un concurs públic sempre que s'adjudica una direcció d'obres.

Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions, tant en el cas de l'Hospital de Mollet com en el de Figueres i Cotxeres de Borbó, no s'han publicat els anuncis en els diaris oficials o en el perfil del contractant d'una part dels contractes fiscalitzats, tal com estableix la llei.

Planificacions més acurades i equips més tècnics

A partir de les irregularitats detectades, la Sindicatura estableix dues recomanacions. D'una banda, considera necessari que s'estableixin uns procediments de planificació més acurats amb l'objectiu que la redacció dels projectes sigui al més exacta possible, i que els canvis i modificacions siguin mínims.

D'altra banda, la Sindicatura detecta una certa feblesa i mancances en aspectes de govern i de gestió de les entitats responsables de la direcció dels hospitals, un fet que provoca dificultats en el compliment exacte de la normativa. Per aquest motiu, aposta per reforçar els equips tècnics i administratius dels centres.

stats