Universitats

La UPF sanciona amb cinc mesos sense sou ni feina un catedràtic per "abús d'autoritat"

Quatre doctorandes van denunciar el professor de farmacologia i el centre identifica dues faltes greus i una de lleu en la seva conducta

3 min
El campus de Ciutadella de la universitat Pompeu Fabra

BarcelonaLa Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha sancionat amb cinc mesos sense sou ni feina per "abús d'autoritat" el catedràtic de farmacologia i director del Laboratori de Neurofarmacologia, Rafael Maldonado. La denúncia la van tramitar quatre doctorandes que van qualificar les conductes del professor "d'humiliacions, intimidacions, amenaces i exigències no raonables" que havien arribat a afectar "la seva salut". El 14 de febrer de l'any passat es va incoar l'expedient disciplinari al docent que, finalment, ha derivat en una resolució que identifica tres faltes, una de lleu i dues de greus.

En el cas de la falta lleu, per "descuit o negligència en l'exercici de les seves funcions" amb tres doctorandes, no hi ha sanció perquè els fets prescriuen al cap de sis mesos. La sanció més alta, de tres mesos de suspensió de funcions i sou, deriva d'un "abús d'autoritat en l'exercici del seu càrrec" cap a una doctoranda que va viure un "escenari intimidatori". Una conducta per part del catedràtic que va provocar un "notable grau d'incertesa" a la denunciant perquè podria haver afectat el seu nivell "de rendiment" i alhora "la seva salut".

L'altra sanció greu és per una "falta de consideració amb els administrats" [doctorandes], una conducta reiterada que també va afectar la salut de dues de les noies a qui dirigia la tesi doctoral. La rectora de la UPF, Eulàlia de Nadal, va rectificar, d'acord amb la jurisprudència que hi ha sobre situacions similars, la proposta de l'instructor que va investigar el cas, que inicialment proposava una sanció de sis mesos per al docent.

A punt de caducar

La UPF va comunicar dimarts la sanció al catedràtic, que està de baixa des de fa uns mesos. A partir d'aquí, el director del Laboratori de Neurofarmacologia pot presentar un recurs de reposició a la mateixa universitat o acudir en el termini de dos mesos a la via judicial a través d'un recurs contenciós administratiu. La sanció no pot fer-se ferma fins que el docent es reincorpori a la seva activitat i hagi esgotat les dues vies que té per recórrer contra la decisió de la universitat.

La dificultat del procediment –s'hi han dedicat 360 hores–, així com l'atac informàtic que va patir la UPF l'any passat, ha allargat la instrucció i resolució de l'expedient, que tenia com a data límit el 14 de febrer del 2024. De fet, si no es resolia abans, s'havia de declarar com a caducat.

Precisament, la demora en el procés és un dels aspectes que el centre assumeix com a millorables quan s'aborden aquest tipus de situacions. En aquest sentit, la rectora va trobar-se dimarts amb les víctimes per traslladar les disculpes de la institució i posar a disposició els recursos d'atenció i acompanyament que creguin necessaris, així com la manera de definir com ha de ser la reparació. "Hi ha coses que no es van fer correctament, es podria haver endreçat abans", assumeixen fonts de la UPF, que reconeixen que la resposta que va donar el centre el primer cop que les noies van decidir denunciar no va ser la idònia. Va ser Eldiario.es el que va destapar el cas el març del 2023, assenyalant que la universitat tenia coneixement d'algunes conductes del professor des de finals del 2017.

Tot i que no se sap la data de retorn del professor a l'activitat docent, el centre està treballant per definir com es farà el seu reingrés. Així, es farà formació al personal del laboratori, s'oferiran eines als doctorands perquè coneguin els seus drets, i alhora s'oferirà una formació al mateix catedràtic per evitar que es repeteixin les conductes tipificades en la resolució. En aquest sentit, aquest dijous la UPF farà una trobada amb la gent del laboratori i del departament perquè hi ha personal amb dubtes i pors, ja que, per exemple, el catedràtic continua sent el director de tesi d'alguns doctorands.

Telèfons 24 hores contra les violències masclistes

Telèfons 24 hores contra les violències masclistes

(gratuïts i confidencials)

Generalitat de Catalunya

Emergències

Mossos d’Esquadra

900 900 120 / 016

112

601 00 11 22

(WhatsApp)

Telèfons 24 hores

contra les violències masclistes

(gratuïts i confidencials)

Generalitat de Catalunya

900 900 120 / 016

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

601 00 11 22

(WhatsApp)

Telèfons 24 hores contra

les violències masclistes

(gratuïts i confidencials)

Generalitat de Catalunya

900 900 120 / 016

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

601 00 11 22

(WhatsApp)

stats