REPORTATGE

Quan el còmic deixa de ser cosa d’homes

Nicole Claveloux ha entrat a formar part de la història del còmic gràcies a la seva participaicó en revistes tencadores com ‘Ah!nana’. Ara dues publicacions reivindiquen el treball d’aquesta pionera del còmic fet per dones

Quan el còmic deixa de ser cosa d’homes
TEXT: MONTSERRAT TERRONES / DIBUIXOS: NICOLE CLAVELOUX