Publicitat
Publicitat
image-alt

SUSO DE TORO

No, Spain is not a democracy

Spain is governed by a party which has been found guilty of systematic corruption. If society tolerates such behaviour, then it can accept all manner of things. However, this ought not to happen in a...

No, Espanya no és una democràcia

A Espanya hi governa un partit condemnat per corrupció sistemàtica. Si s’accepta això, a partir d’aquí es pot acceptar qualsevol cosa, però això no passa en un sistema democràtic i evidencia que el sistema...

No, España no es una democracia

En España gobierna un partido condenado por corrupción sistemática. Si se acepta eso a partir de ahí se puede aceptar cualquier cosa, pero eso no ocurre en un sistema democrático y evidencia que el sistema...

Vuestra historia ya es vuestra

Escribo a bordo de un avión de vuelta a mi ciudad, a mi país, y sé que, cuando vuelva, el país que dejo, Catalunya, será distinto y mejor. Allí, como en otras ciudades, está convocada una manifestación en...

La vostra història ja és vostra

Escric a bord d’un avió de tornada a la meva ciutat, al meu país, i sé que, quan torni, el país que deixo, Catalunya, serà diferent i millor. Allà, com en altres ciutats, s’ha convocat una manifestació en...

Una nova nació, contra ningú però enfront d’aquest estat

On és l’exèrcit, que no ocupa carrers i llocs estratègics de Catalunya? Veus cavernàries del búnquer madrileny segueixen invocant l’exèrcit com a garant de l’ statu quo, però el Parlament i la Generalitat...

Una nueva nación, contra nadie pero frente a este estado

¿Dónde está el Ejército que no ocupa calles y lugares estratégicos de Catalunya? Voces cavernarias del búnker madrileño siguen invocando al Ejército como garante del statu quo, pero el Parlament y la...

Ya están en el basurero de la historia

Quien gobierna un país si no es buena persona debe ser al menos competente y para ello debe conocer ese país, empezando por la historia. En el Reino de España la historia, siempre una interpretación...

Ja són a l’abocador de la història

Si qui governa un país no és bona persona, almenys ha de ser competent, i per a això ha de conèixer el país, començant per la història. Al Regne d’Espanya la història, sempre una interpretació interessada...

Hi ha partit i si es vol hi ha sortides

Ahir a la tarda la plaça Catalunya va ser una àgora cívica, un teatre barroc, una pista de ball i l’escenari d’un drama històric. Hi havia gent de tota condició, aquestes persones que neguen com empestats...

Hay partido y, si se quiere, hay salidas

Ayer por la tarde la Plaza de Catalanuya fue un ágora cívica, un teatro barroco, una pista de baile y el escenario de un drama histórico. Había gente de toda condición, esas personas que niegan cual...

image-alt

Rajoy, prepared to outlaw Catalonia

Mariano Rajoy made an appeal to Spanish public opinion, taking the starring role in a story written and directed by him. His address, speaking in the name of democracy, peaceful coexistence and the...

Rajoy, disposat a il·legalitzar Catalunya

Mariano Rajoy s’ha dirigit a l’opinió pública espanyola protagonitzant el moment més alt d’un relat escrit i dirigit per ell. La seva exposició, parlant en nom de la democràcia, la convivència i el...

Rajoy, dispuesto a ilegalizar Cataluña

Mariano Rajoy se ha dirigido a la opinión pública española protagonizando el momento más alto de un relato escrito y dirigido por él. Su exposición, hablando en nombre de la democracia, la convivencia y el...

No lluitar a la seva piscina de fang

En el conflicte amb els terroristes, fa uns dies es va donar un episodi d’allò més trist, però va quedar resolt de la manera que corresponia, policialment. Ja queda enrere. Ara ve un nou episodi d’un altre...

No lluitar a la seva piscina de fang

En el conflicte amb els terroristes, fa uns dies es va donar un episodi d'allò més trist, però va quedar resolt de la manera que corresponia, policialment. Ja queda enrere. Ara ve un nou episodi d'un altre...

No luchar en su piscina de fango

En el conflicto con los terroristas hace unos días se dio un episodio de lo más triste pero quedó resuelto del modo que correspondía, policialmente. Ya queda atrás. Ahora viene un nuevo episodio de otro...

Dos països, dues realitats

Cal que passi temps perquè una comunitat, a través de les institucions que tingui, pugui anar reconstruint una realitat. Mai serà la mateixa, sempre hi haurà alguna cosa canviada, un estrip aquí, una peça...

Dos países, dos realidades

Hace falta que pase tiempo para que una comunidad, a través de las instituciones que tenga, pueda ir reconstruyendo una realidad. Nunca será la misma, siempre habrá algo cambiado, un roto aquí, una pieza...

Spain thinks it is lumbago

A few months ago I was asked about the independence referendum and Catalonia’s secession process and —I cannot say whether it was out of responsibility or adventurous audacity— I replied that, as weeks go...

Espanya creu que té lumbàlgia

Fa uns mesos em van preguntar pel referèndum i pel Procés i, no sé si amb sentit de la responsabilitat o amb audàcia aventurera, vaig contestar que a mesura que passessin les setmanes i es fes evident que...

Un referèndum nacional

Cap disputa és bonica; són àcides o amargues. L’Estat, amb tots els seus mitjans i, al darrere, la majoria de l’opinió espanyola, està en disputa amb la Generalitat, que té al darrere una bona part de la...

Un referéndum nacional

Ninguna disputa es bonita; son ácidas o amargas. El estado con todos sus medios, y tras de él, la mayoría de la opinión española, está en disputa con la Generalitat, y tras ella una buena parte de la...

La profecia autocomplerta (i 2)

Que un exministre qualifiqui directament tres quartes parts dels catalans adults de terroristes no és una anècdota extemporània, simplement revela el que estan fent la política espanyola i els seus mitjans...

La profecia autocomplerta (1)

Si finalment Catalunya es realitza en un estat propi, una República Catalana, serà una victòria no de l’independentisme català sinó del nacionalisme espanyol. L’espanyolisme centralista és la ideologia del...

Més enllà del Teló del Sénia

Fa set anys el Tribunal Constitucional, amb magistrats amb el mandat caducat i després d’haver apartat un jutge català, va fer cas al PP i va infligir una ferida tan gran a la societat catalana que no se la...

El problema d’aquesta Espanya és la mateixa Espanya

No val per a res el que es pugui escriure sobre el que es viu al Regne d’Espanya, perquè la seva realitat és una gran i absoluta mentida feta de múltiples mentides en la vida social, cultural, política,...

'Vae victis!'

¿Es necesario sentirse uno respetado para vivir una vida digna? ¿Es imprescindible la dignidad personal? No hablo de emociones sino de relaciones de poder, de vivir en una situación de equilibrio donde uno...

'Vae victis!'

¿És necessari sentir-se respectat per viure una vida digna? ¿És imprescindible la dignitat personal? No parlo d’emocions sinó de relacions de poder, de viure en una situació d’equilibri en què un té...

Aunque el Estado niegue la realidad

Los medios de comunicación construyen y ordenan la vida social de un país. Buscando información en medios españoles, es decir madrileños, y catalanes constato cada día que informan y retratan dos países...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >