Publicitat
Publicitat
image-alt

SUSO DE TORO

Els intel·lectuals i el dilema nacional

Les bones biografies són tan escasses com valuoses. Espriu, transparent, d’Agustí Pons, és un retrat comprensiu d’una figura literària -l’ésser humà roman al darrere en la penombra- i un relat del procés...

Espanya: un casino que té amos

Aun costat i l’altre se sent o es llegeix gent que expressa desconcert pel resultat electoral, i al voltant nostre flota un gas d’irrealitat. Hi havia unes expectatives creades, estàvem ficats en una esfera...

La independència i els simis vestits

Newton va dedicar reflexió i anàlisi a la tensió en les cordes, però tothom qui intuïtivament té nocions de física sap que la corda es trenca pel punt més fluix, de la mateixa manera que la consistència...

La independencia y los simios vestidos

Newton dedicó reflexión y análisis a la tensión en las cuerdas, pero quien sabe intuitivamente de física conoce que la cuerda rompe por lo más flojo, del mismo modo que la consistencia de una cadena es la...

Temps de carrincloneria perversa

Miro cap enrere: veig cada vegada més lluny aquella URSS i no sé com situar-ho en la història. ¿Era un país o va ser un somni? No crec que puguem saber encara el que va ser aquell experiment, que va durar...

Tiempo de ñoñería perversa

Miro hacia atrás y veo cada vez más lejos aquella URSS y no sé como situar aquello en la historia, ¿era un país o fue un sueño? No creo que podamos saber aún lo que fue aquel experimento que duró setenta y...

The language of the Republic

One after the other —and by means of the Constitutional Court— the Spanish nation keeps ruling that the laws passed by the Catalan parliament are “unconstitutional”. It declares that political Catalonia is...

La llengua de la República

La nació espanyola, a través del Tribunal Constitucional, declara “inconstitucionals” una per una lleis del Parlament català. Declara inconstitucional la Catalunya política: ho van fer fa uns anys amb...

La lengua de la República

La nación española, a través del Tribunal Constitucional, declara “inconstitucional” una tras otra leyes del Parlamento catalán. Declara inconstitucional a la Catalunya política, lo hicieron hace unos años...

Un poeta desnonat

De vegades em pregunten per què em vaig especialitzar en l’estudi d’un poeta tan poc conegut com Francesc Porta, i sempre he sortit del pas amb explicacions ambigües. Ara explicaré el que fins ara no havia...

I us en anireu així?

Fa uns dies vaig anar a acompanyar uns universitaris que van organitzar una tancada a la seva facultat en protesta perquè no tenien professors: aquest és el nostre temps, en el qual hem de reclamar el més...

¿Y os vais a marchar así?

Hace unos días acudí a acompañar a unos universitarios que organizaron un encierro en su facultad en protesta porque carecían de profesores; este es nuestro tiempo, en el que tenemos que reclamar lo más...

La lliçó catalana

La societat catalana ja no se sorprèn amb cada nova volta de cargol: viu en la sorpresa des de fa cinc anys, i es queda atònita quan es mira al mirall. Aquella imatge impostada de tranquil·litat, aquell...

image-alt

De lo nacional a lo social a lo nacional

La sociedad catalana ya no se asombra con cada nueva vuelta de tuerca, vive en el asombro desde hace cinco años y se queda atónita al verse en el espejo. Aquella imagen impostada de tranquilidad, aquel...

image-alt

¿Aprendrà a pactar, Espanya?

Una cosa és segura, Rajoy se’n va, i amb aquest personatge passaran a segon pla molts altres protagonistes de la política d’aquests anys. Però després de donar moltes voltes a resultats, xifres i...

image-alt

¿Aprenderá a pactar, España?

Una cosa es segura, Rajoy se va y con ese personaje pasarán a segundo plano muchos otros protagonistas de la política de estos años. Pero después de darle muchas vueltas a los resultados, cifras y...

Will Spain learn to compromise?

One thing is for sure: Rajoy is on his way out. And with him, many other leading political players of recent years will be taking a back seat. But after going over and over the results, figures, and...

image-alt

L’Espanya dissenyada: la ‘Retransició’

La Transició va ser una operació d’estat, organitzada conjuntament amb els EUA, per evitar que la societat decidís lliurement i per fer que el poder seguís sota control. Llavors es va fer amb acords als...

Una nació amateur

Gairebé tots els problemes dels pobres els vénen del fet de ser pobres, per això volen deixar de ser-ho. El mateix els passa a les nacions que no tenen estat, per això totes volen tenir-ne un.A la societat...

image-alt

Una nación amateur

Casi todos los problemas de los pobres les vienen de ser pobres, por eso quieren dejar de serlo. Lo mismo les ocurre a las naciones que carecen de estado, por eso todas quieren tenerlo.En la sociedad...

image-alt

Abans que res, gràcies

En els últims dies per fi hem sentit a Espanya lloances a Catalunya i als catalans, fins i tot la dreta espanyola ha parlat català, i no era en la intimitat! Era una cosa tan falsa, una comèdia tan evident....

Antes de nada, 'gràcies'!

En los últimos días al fin hemos oído en España alabanzas a Catalunya y a los catalanes, ¡hasta la derecha española ha hablado catalán, y no era en la intimidad! Era algo tan falso, una añagaza tan...

Dos estrategias enfrentadas

Catalunya entró hace cinco años en un proceso acelerado de cambio sin vuelta atrás. Como si fuese una adolescente que pasa de la pubertad a la adolescencia, la sociedad catalana está poseída por un cóctel...

image-alt

Dues estratègies enfrontades

Catalunya va entrar fa cinc anys en un procés accelerat de canvi sense marxa enrere. Com si fos una adolescent que passa de la pubertat a l’adolescència, la societat catalana està posseïda per un còctel...

El deseo catalán

Los análisis basados exclusivamente en la economía, la sociología o la lucha entre ideologías y partidos no explican la historia. Éste es el caso del proceso político que vive la sociedad catalana.El...

< Anterior | 1 | 2 | Següent >